W erze cyfrowej sprzedaż produktów online stała się niezbędna dla firm, które chcą być konkurencyjne na rynku globalnym.

Wraz z rosnącymi możliwościami dostępu do rynków międzynarodowych, rzemieślnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą teraz konkurować na skalę globalną, docierając do potencjalnych klientów na całym świecie. Ale jak sprzedawać online za granicą? Ekspansja międzynarodowa niesie ze sobą wyjątkowe wyzwania i obejmuje wiele dziedzin, od zrozumienia lokalnych przepisów po zarządzanie logistyką i podatkami, od wyboru odpowiedniej platformy po przyjęcie skutecznych strategii marketingowych dla różnych odbiorców. W tym kontekście ważne jest zatem, aby zrozumieć, jak się poruszać, jakie kroki podjąć, jakie strategie i jakie narzędzia przyjąć, aby móc rozwiązać złożoność wynikającą z internacjonalizacji firmy i wykorzystać możliwości oferowane przez rynek bez granic.

Co należy wiedzieć, aby sprzedawać online za granicą

Według najnowszego Europejskiego Raportu E-commerce, rok 2023 zamknął się całkowitym obrotem przekraczającym 900 miliardów euro, potwierdzając trend, który, choć mniej zaakcentowany niż w przeszłości, był w stanie oprzeć się niepewności rynków i wynikającym z niej zawirowaniom społeczno-politycznym. Tendencja ta jest napędzana rosnącym popytem na produkty i usługi oferowane przez firmy działające online, które były w stanie wykorzystać możliwości, jakie daje cyfryzacja i coraz szerszy globalny dostęp do Internetu: obecnie ponad 92% obywateli Europy ma dostęp do Internetu, a spośród nich 78% zazwyczaj kupuje towary i usługi za pośrednictwem sieci, niezależnie od kraju pochodzenia. Ale jak powinieneś się poruszać, aby pokonać konkurencję, być konkurencyjnym i sprzedawać online za granicą? Oto kilka sugestii.

78% obywateli Europy regularnie kupuje towary i usługi za pośrednictwem Internetu.

Zaproponowanie produktów odpowiednich dla kraju, w którym zamierzasz prowadzić działalność i umożliwienie ich dostawy wraz z odpowiednimi dokumentami jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju Twojej firmy.

Analiza rynku docelowego

Aby skutecznie działać w obcym kraju, trzeba go dokładnie poznać, nie tylko w odniesieniu do potencjału produktu, ale także kontekstu kulturowego, nawyków konsumenckich i obecności konkurencji. Otwarcie działalności e-commerce za granicą oznacza zatem odpowiednie skalibrowanie oferty, uwzględnienie trendów rynkowych i próbę przełamania ewentualnych istniejących barier, przede wszystkim językowych: wielojęzyczny sklep internetowy, który jest jasny w zakresie metod zakupów i płatności, operacji zwrotów i możliwych dalszych korzyści, jest jednym z podstawowych aspektów, w które należy zainwestować. Ważne jest, aby wzmocnić ofertę, przechwytując potencjalnie korzystne okazje i fazy roku dla swojej firmy za pomocą działań marketingowych. Identyfikacja lokalnych partnerów lub sieci profesjonalistów, którzy są obecni i już działają w określonych kontekstach, jest również ważną strategią skracania dystansów kulturowych, usuwania przeszkód i łatwiejszego wchodzenia na rynek zagraniczny.

Zrozumienie międzynarodowych przepisów i regulacji

Sprzedaż online za granicą wymaga znajomości przepisów i regulacji obowiązujących w krajach, w których zamierzasz prowadzić działalność, dotyczących podatków, ceł, ochrony konsumentów i prywatności. Ignorowanie tych przepisów, które mogą mieć wpływ zarówno na zarządzanie logistyką, jak i strategie, może prowadzić do wysokich kar i problemów prawnych. Dlatego tak ważne jest, aby firmy były poinformowane i w razie potrzeby konsultowały się z ekspertami prawnymi specjalizującymi się w handlu międzynarodowym. Jeśli celem jest sprzedaż w krajach Unii Europejskiej, konieczna jest dogłębna znajomość Dyrektywy UE 31/2000, która stanowi, że umowy elektroniczne muszą mieć status prawny równoważny z umowami papierowymi. Jeśli chodzi o kraje pozaeuropejskie, ważne jest, aby zagłębić się w szczegółowe przepisy celne i zweryfikować istnienie jakichkolwiek ograniczeń handlowych związanych z sektorem działalności. Na przykład Chiny, gdzie handel elektroniczny stanowi już ponad 27% całkowitych zakupów detalicznych, wprowadziły "Pozytywną listę" dla transgranicznego handlu elektronicznego (CBEC), która zawiera listę produktów kwalifikujących się do sprzedaży bezpośredniej w tym kraju. Zaproponowanie produktów odpowiednich dla kraju, w którym zamierzasz prowadzić działalność i umożliwienie ich dostawy wraz z odpowiednimi dokumentami ma zatem kluczowe znaczenie nie tylko dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów, ale także dla samego zrównoważonego rozwoju Twojej firmy.

Wybierz najbardziej odpowiednie platformy sprzedaży

Chociaż sprzedaż online za granicą za pośrednictwem własnego sklepu może wydawać się najbardziej opłacalną strategią, zarządzanie nią wiąże się z aspektami wymagającymi zaangażowania i zasobów. W rzeczywistości nie chodzi tylko o przetłumaczenie tekstów na język kraju docelowego, ale o całkowite dostosowanie doświadczenia zakupowego do nawyków kulturowych i oczekiwań lokalnych konsumentów. Obejmuje to dostosowanie produktu, waluty, jednostek miary, preferowanych opcji płatności i strategii marketingowych. Szybkim i skutecznym rozwiązaniem umożliwiającym przetestowanie rynku w odniesieniu do produktu jest poleganie na głównych rynkach, portalach, które mają dużą publiczność i które pozwalają szybciej skontaktować się z potencjalnymi klientami. Według danych dostarczonych przez Statista, ponad 47% zakupów cyfrowych na całym świecie miało miejsce za pośrednictwem tego typu platform zarządzanych przez duże marki. W związku z tym korzystne może być aktywowanie współpracy z podmiotami zdolnymi do oferowania wsparcia sprzedaży na platformach handlowych i dostarczania rozwiązań cyfrowych kompatybilnych z głównymi platformami e-commerce, PrestaShop, Magento, Shopify, Woo Commerce, umożliwiając w ten sposób uwolnienie cennych zasobów, które można przeznaczyć na rozwój firmy.

Zarządzanie logistyką

Logistyka stanowi jedno z największych wyzwań dla sprzedaży online za granicą. Konieczne jest zapewnienie, że produkty mogą być dostarczane sprawnie i po zrównoważonych kosztach. Jeśli na przykład zamierzasz sprzedawać wino za granicą, będziesz musiał nie tylko upewnić się, że masz wszystkie potrzebne dokumenty i że jesteś w stanie zapłacić cło, ale będziesz musiał zwrócić szczególną uwagę na aspekt pakowania. Wiąże się to z wyborem wiarygodnych partnerów logistycznych, zarządzaniem zapasami magazynowymi oraz szybkim i terminowym dopełnieniem wszystkich procedur biurokratycznych. Wdrożenie wielojęzycznej obsługi klienta, w tym czatu na żywo, poczty e-mail i wsparcia telefonicznego, może poprawić wrażenia z zakupów i zbudować relacje zaufania z międzynarodowymi klientami w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub wątpliwości. Partner specjalizujący się w usługach logistycznych może wnieść znaczący wkład, ponieważ zna przepisy obowiązujące w innych krajach i zapewnia wsparcie adekwatne do potrzeb sprzedawców w pierwszej kolejności, ze spersonalizowanym opakowaniem zgodnym z potrzebami wysyłanych towarów. Ma doświadczenie w obsłudze klienta w przypadku opóźnień, problematycznych przesyłek lub przeszkód celnych.

Wtyczka MBE eShip to idealne narzędzie dla tych, którzy chcą sprzedawać online za granicą, dzięki możliwości połączenia z ponad 25 platformami handlowymi, dostosowanym funkcjom opartym na Twoich potrzebach i zarządzaniu zamówieniami za pośrednictwem wtyczki lub platformy internetowej. Co więcej, rozwiązanie z wieloma kurierami zawsze gwarantuje dostawy zgodne z charakterystyką produktów i życzeniami klientów, pomagając jeszcze bardziej poprawić jakość zakupów. Dzięki wykorzystaniu zautomatyzowanych procesów, doświadczeniu wykwalifikowanego personelu i obecności rozległej sieci centrów rozsianych po całym świecie, Mail Boxes Etc. jest punktem odniesienia dla firm, które aspirują do prowadzenia i rozwijania swojej działalności na rynku międzynarodowym.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
FAQ

Sprzedaż online za granicą pozwala firmom konkurować w skali globalnej, poszerzając potencjalny rynek i docierając do klientów na całym świecie.

Wyzwania obejmują zrozumienie lokalnych przepisów, zarządzanie logistyką i podatkami, wybór odpowiedniej platformy i przyjęcie skutecznych strategii marketingowych dla różnych odbiorców.

Wybór odpowiedniej platformy pozwala dostosować doświadczenia zakupowe do nawyków kulturowych i oczekiwań lokalnych konsumentów, optymalizując sprzedaż.

Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii E-commerce


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl