Cookie Policy

Usage of cookies on the website

Sistema Italia 93 S.r.l, with registered office in Milan, Viale Lunigiana 35-37, 20125, exclusive licensee for Italy of the brand “Mail Boxes Etc” (“MBE”), in addition to the provisions set out in the privacy policy , inform the users about the use of cookies on the website www.mbe.it and www.mbe-franchsing.it (the "Website").


What are cookies?

“Cookies” are small text files from a website that are stored on your computer, mobile phone or other device.Cookies generally contain information that is associated with your web browser, information such as website preferences or login information. This information enables online services to recognise you as you interact with or revisit the Website.


How we use cookies

We and our service providers may use cookies and tracking technologies (tracking pixels) when you interact with the services for a variety of reasons, as described in detail below.

Strictly Necessary

We use cookies for system administration, to monitor traffic and prevent fraudulent activity, to improve the security of the services and to provide the basic functionality of the services such as creating and logging into your account and utilising essential features of the services.


Functionality-Related

We use cookies to tell us whether you have visited the Website before and to make the services easier to use, including remembering your preferences and settings.


Analytics and Performance

We use cookies and tracking pixels to assess the performance of the services, to count visitors of the Website, and to monitor how users navigate and use the services, in order to improve the performance of, and content offered through, the services.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Your consent applies to the following domains: blog.mbe.pl


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl