Obliczenie zasięgu franczyzy jest kluczowym krokiem, który należy podjąć za każdym razem, gdy chcesz rozpocząć nowy biznes, podejmując świadome i strategiczne decyzje w oparciu o dane analityczne.

Określenie obszaru franczyzy pozwala oszacować liczbę potencjalnych klientów zainteresowanych naszymi produktami lub usługami. To ważne dla planowania działań marketingowych i sprzedażowych. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć potencjał rynku i planować strategię długoterminową.


Analiza demograficzna i geograficzna pomaga wybrać najlepszą lokalizację punktu sprzedaży i ocenić, jak dobrze radzimy sobie na danym rynku. Demografia dostarcza informacji o wieku, płci, dochodach i wykształceniu klientów, a analiza geograficzna pokazuje, gdzie mieszkają i jakie mają nawyki. Te dane, razem z informacjami o zachowaniach zakupowych, pozwalają lepiej zrozumieć, kim są nasi klienci i jak korzystają z naszych produktów lub usług. W tym przewodniku pokażemy, jak określić obszar franczyzy i stworzyć profil idealnego klienta, podkreślając znaczenie analizy geograficznej i behawioralnej w strategii rozwoju biznesu.

Obliczony obszar zasięgu franczyzy przedstawia szacunkowy przepływ potencjalnych klientów.

Analiza ta usprawnia podejmowanie decyzji, dostarczając kluczowych informacji dotyczących otwierania nowych lokalizacji.

Czym jest obszar zasięgu franczyzy?

Przez obszar zasięgu rozumiemy terytorium geograficzne, na którym punkt sprzedaży jest w stanie przyciągnąć potencjalnych nabywców zainteresowanych produktami lub usługami oferowanymi przez określoną działalność handlową. Koncepcja ta jest niezbędna do oceny wykonalności i potencjału punktu sprzedaży na określonym obszarze geograficznym. Obejmuje ona analizę różnych czynników demograficznych, ekonomicznych i społecznych, które wpływają na popyt rynkowy.

Zdefiniowanie obszaru zasięgu pomaga franczyzodawcom i franczyzobiorcom opracować ukierunkowane strategie marketingowe, wybrać najbardziej odpowiednią lokalizację i spersonalizować ofertę handlową w oparciu o potrzeby i preferencje lokalnych konsumentów. Pozwala również określić odległości i czasy podróży niezbędne klientom do dotarcia do punktu sprzedaży i pomaga przedsiębiorcom zdefiniować główny obszar zasięgu usług za pomocą metody analitycznej.

To narzędzie analityczne pozwala również zrozumieć lokalny rynek, pomagając firmom ocenić potencjał istniejących punktów sprzedaży, identyfikując najmniej wydajne i najlepsze lokalizacje, w których można otworzyć nowy biznes. Obszar zasięgu firmy franczyzowej jest zazwyczaj podzielony na trzy sektory, które pozwalają na szczegółowy i geograficznie odrębny przegląd atrakcyjności rozważanego punktu sprzedaży:

Obszar podstawowy. Obszar bezpośrednio przylegający do punktu sprzedaży, z którego zazwyczaj pochodzi większość konsumentów. Ta bliskość sprawia, że punkt jest wygodnym i bardziej bezpośrednim wyborem do korzystania z usług.

Obszar drugorzędny. Obszar ten obejmuje wszystkich tych klientów, którzy znajdują się dalej, ale nadal mogliby udać się do sklepu w celu dokonania zakupów. Jednak większa odległość sprawia, że konieczne jest przyjęcie ukierunkowanych strategii sprzedaży, które wymagają większego wysiłku niż te niezbędne do przyciągnięcia klientów znajdujących się w obszarze podstawowym.

Obszar trzeciorzędny. Dla przedsiębiorców obszar ten stanowi największe wyzwanie, ponieważ muszą oni przechwytywać osoby, które nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu sprzedaży i które mogą mieć inne, bliżej dostępne alternatywy. Przekonanie tych potencjalnych klientów do wybrania Twojej firmy może wymagać znacznych wysiłków marketingowych i wsparcia solidnej marki, która może zagwarantować wystarczającą widoczność i niezawodność, aby przekonać nawet tych najbardziej oddalonych.

Jak obliczyć obszar zasięgu franczyzy

Zgodnie z przewidywaniami, analiza ta znacząco wpływa na decyzje dotyczące lokalizacji, strategii marketingowych i rozwoju biznesu. Badając różne czynniki, takie jak demografia, geografia, konkurencja ze strony innych punktów sprzedaży i nawyki konsumentów, można nakreślić jasny obraz rynku docelowego i zoptymalizować strategię, aby skutecznie dotrzeć do celu geograficznego.

Istnieją pewne metody obliczania zasięgu franczyzy, które pozwalają zdefiniować obszar geograficzny w odniesieniu do odległości od firmy, czasu podróży potrzebnego na dotarcie do niego i innych aspektów psychologicznych. Jak widzieliśmy, wynikiem jest podział obszaru, co oznacza otwarcie działalności franczyzowej w pasmach lub stopniach zasięgu. Oto główne metody stosowane do obliczania obszaru zasięgu:

Obliczanie odległości izochronicznej. Ta metoda mierzy obszar zasięgu franczyzy w oparciu o czas potrzebny na dotarcie do punktu sprzedaży. Służy do określenia obszaru, w którym klient może dotrzeć do sklepu w określonym czasie, na przykład 10, 20 lub 30 minut, samochodem lub innym środkiem transportu.

Obliczanie odległości izometrycznej. Różni się od metody izochronicznej, ponieważ opiera się na fizycznej odległości, a nie na czasie podróży. Podejście to definiuje obszar zasięgu poprzez pomiar stałej odległości od sklepu, takiej jak 5, 10 lub 15 kilometrów.

Analiza psychologicznego obszaru. Ten rodzaj obliczeń koncentruje się na postrzeganiu przez potencjalnych klientów odległości i atrakcyjności sklepu. Odległości obliczone przy użyciu tej metody mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na niektóre czynniki, takie jak: łatwość dostępu, obecność konkurentów w zidentyfikowanym obszarze, widoczność punktu sprzedaży i nawyki zakupowe konsumentów.

Łącząc te informacje z analizą konkurencji i danymi demograficznymi, takimi jak wiek, dochody i trendy zakupowe, można dostosować ofertę do konkretnych potrzeb rynku docelowego. Takie podejście zapewnia dogłębne zrozumienie dynamiki rynku i pozycji konkurencyjnej, pomagając firmom zdefiniować ukierunkowane strategie marketingowe i podejmować świadome decyzje dotyczące lokalizacji i rozbudowy sklepów.

MBE Boxes Etc zapewnia wsparcie w identyfikacji optymalnych lokalizacji dla nowych centrów oraz w projektowaniu strategii marketingowej opartej na dogłębnej analizie terytorium i lokalnego rynku. Korzystając z tych zaawansowanych metodologii, wsparcia finansowego i ciągłego programu szkoleniowego, franczyzobiorcy mają szansę stać się kompetentnymi przedsiębiorcami, maksymalizując zwrot z inwestycji.

Skontaktuj się z nami i otwórz centrum MBE w swojej okolicy.


Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl