Inwestowanie w nowy projekt biznesowy wymaga znacznego zaangażowania pod względem czasu i zasobów ekonomicznych: musisz stawić czoła wyzwaniom stawianym przez rynek, na którym chcesz rozwijać swoją działalność, starannie oceniając potencjalny zwrot z inwestycji.

Selekcja i rozpoczęcie udanej franczyzy stanowi strategiczny wybór, który może znacznie przyspieszyć wzrost i ekspansję firmy. Mimo że nie ma jednogłośnej zgody co do statystyk sukcesu franczyz, w najnowszym badaniu Frannet przeanalizowano około 1500 firm, stwierdzając, że prawie 92% badanych firm nadal działa po dwóch latach, a 85% kontynuuje działalność po pięciu latach. Statystyki te stanowią zatem analizę głównych elementów, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój tego rodzaju działalności handlowej.

Znajomość tych czynników z wyprzedzeniem pozwoli potencjalnym przedsiębiorcom dokonać świadomego wyboru i z powodzeniem rozpocząć działalność franczyzową, która nie tylko odpowiada na potrzeby rynku, ale jest również w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom, zapewniając zrównoważony, rentowny rozwój komercyjny. W rzeczywistości sukces franczyzy w dużej mierze zależy od umiejętności wyboru odpowiedniego partnera, który nie tylko jest zgodny z aspiracjami przedsiębiorcy, ale także oferuje skonsolidowaną strukturę i ciągłe wsparcie przez cały czas trwania współpracy. W tym artykule przeanalizujemy podstawowe cechy, które pozwalają nam zidentyfikować udaną franczyzę, w celu poprowadzenia potencjalnych przedsiębiorców podczas procesu prowadzącego do wyboru wiarygodnego partnera. Od jasnego zrozumienia modelu biznesowego po ocenę wiarygodności i reputacji marki, zilustrujemy, jak zidentyfikować i ocenić możliwości na rynku, które mogą przekształcić chęć rozpoczęcia nowego biznesu w namacalną i dochodową rzeczywistość.

Według Frannet, 91,2% nowych franczyz jest nadal aktywnych dwa lata po rozpoczęciu działalności, a 85% pozostaje otwartych nawet po pięciu latach.

Oxford Economics podkreśla, że w samych Stanach Zjednoczonych franczyzy odnotowują prawie dwukrotnie wyższy odsetek sprzedaży niż tradycyjne firmy.

Jak rozpoznać udaną franczyzę

Rozpoznanie udanej franczyzy jest niezbędne dla każdego, kto chce zainwestować w ten model biznesowy. Wybór dobrze zorganizowanego i przetestowanego systemu, wspieranego przez silną markę rozpoznawalną przez klientów, pozwala znacznie zmniejszyć ryzyko biznesowe i łatwiej przyciągać inwestycje i partnerstwa, dzięki zaufaniu i wiarygodności, jakie przynosi ta uznana marka.

Niezależnie od sektora produktów, w którym chcesz rozpocząć nową działalność, zwycięska franczyza wyróżnia się obecnością tych elementów:

Sprawdzony system biznesowyOdnosząca sukcesy franczyza oferuje sprawdzony system, wraz z procedurami i procesami, które już dowiodły swojej skuteczności w dużej sieci partnerów. Jako partner musisz mieć jasne i dobrze zdefiniowane procesy sprzedaży oraz korzyści finansowe, które pozwolą ci skorzystać z ważnych korzyści podatkowych. Co więcej, skonsolidowana i zadowolona baza klientów jest istotnym elementem, który może znacząco wpłynąć na sukces franczyzy. Afiliacja, która cieszy się wysoką lojalnością i pozytywnymi recenzjami, pokazuje słuszność modelu biznesowego i jego zdolność do spełnienia oczekiwań rynku, gwarantując w ten sposób przepływ przychodów oraz stabilny i zrównoważony wzrost w perspektywie długoterminowej.

Solidna tożsamość markiSpójna i solidna tożsamość marki stanowi jedną z głównych cech, które musi posiadać odnosząca sukcesy franczyza. Oprócz projektu, logo i układu, ta tożsamość wizualna definiuje samą istotę marki. To właśnie dzięki niej marka jest w stanie przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Co więcej, spójna i rozpoznawalna tożsamość marki we wszystkich kanałach komunikacji, zarówno online, jak i offline, pomaga skonsolidować wizerunek marki na zewnątrz, gwarantując wiarygodność potencjalnym klientom i interesariuszom firmy. Dobrze zdefiniowana tożsamość marki nie tylko przekazuje osobowość i wartości firmy, ale także jej profesjonalizm, pomagając w ten sposób budować trwałą reputację, która pozwala wyróżnić się na tle konkurencji.

Skuteczny biznesplan. Ważne jest, aby wybrana marka oferowała zrównoważoną formułę ekonomiczną, z jasnymi i dobrze zdefiniowanymi marżami na produkty lub usługi, które pozwalają dokładnie ocenić ofertę firmy macierzystej, porównując ją z konkretnymi potrzebami rynku docelowego. Biznesplan franczyzy musi zapewniać, że cena sprzedaży w znacznym stopniu pokrywa koszty zakupu, przy jednoczesnym zapewnieniu zysku i zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnieniu wszystkich kosztów operacyjnych. Co więcej, firma macierzysta musi zapewnić swoim partnerom wsparcie na wszystkich etapach niezbędnych do rozpoczęcia nowej działalności: od stworzenia biznesplanu po zaplanowanie spersonalizowanej ścieżki rozwoju zaktualizowanej o najnowszą dynamikę rynku. Najważniejsi franczyzodawcy gromadzą, analizują i udostępniają swoim partnerom aktualizacje trendów rynkowych, niezbędne do modyfikowania ich strategii w czasie rzeczywistym w odniesieniu do nowych potrzeb klientów.

Marketingowe strategie wielokanałowe. Możliwość dotarcia do klientów za pośrednictwem wielu kanałów, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, pozwala partnerom zmaksymalizować ich widoczność i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Odnosząca sukcesy franczyza powinna oferować kompleksowe wsparcie swoim przedsiębiorcom, zapewniając im dostęp do zintegrowanych kampanii marketingowych, od krajowych po lokalne. Strategia marketingowa musi mieć na celu ułatwienie pozyskiwania nowych klientów i promowanie marki, a także zapewnienie partnerom niezbędnego wsparcia we wdrażaniu wszelkich lokalnych inicjatyw, niezbędnych do rozwoju działalności na obszarze, na którym znajduje się nowa firma. Dzięki dobrze zaplanowanym strategiom marketingu omnichannel, podmioty stowarzyszone mogą uzyskać wymierne wyniki w osiąganiu swoich celów handlowych i konsolidacji swojej obecności na rynku lokalnym.

Ciągłe wsparcie i szkoleniaWybrana marka musi zapewniać ciągłe szkolenia swoim przedsiębiorcom, zarówno online, jak i osobiście, za pośrednictwem certyfikowanych ośrodków. Te programy szkoleniowe muszą mieć na celu szczegółową analizę wszystkich aspektów operacyjnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, a także muszą dotyczyć głównych kwestii związanych z kontrolą administracyjną i finansową firmy. To właśnie dzięki tym szkoleniom franczyzobiorcy nabywają umiejętności niezbędne do rozpoczęcia udanej franczyzy, zarówno pod względem zarządzania operacyjnego, jak i rozwoju strategicznego. Ogólnie rzecz biorąc, bardziej ustrukturyzowane marki pozwalają przedsiębiorcom na bezpośrednie wsparcie dużej sieci partnerów, od których można poprosić o wsparcie, otrzymując cenne informacje w celu rozwiązania głównych problemów związanych z zarządzaniem działalnością komercyjną.

Aby zidentyfikować udaną franczyzę, należy zatem dokładnie ocenić charakterystyczne cechy i usługi oferowane przez markę, z którą zamierza się rozpocząć współpracę handlową. Mail Boxes Etc. zapewnia przedsiębiorcom system biznesowy sprawdzony od ponad 30 lat, który pozwala na przyspieszenie kariery przedsiębiorcy poprzez oferowanie profesjonalnych usług małym i średnim firmom. Otwarcie centrum MBE pozwala stać się częścią jednej z największych sieci handlowych na świecie, zarządzanej przez niezależnych przedsiębiorców, którzy oferują osobom fizycznym i firmom niestandardowe rozwiązania w zakresie logistyki i e-commerce, wysyłki i marketingu oraz usług poligraficznych. MBE będzie zawsze po Twojej stronie, zapewniając Ci narzędzia i techniki zaprojektowane w celu rozwoju i konsolidacji Twojej firmy w perspektywie długoterminowej. 


Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl