Łańcuch dostaw i logistyka to dwa popularne terminy, które bardzo często są mylone lub błędnie używane jako synonimy. W rzeczywistości mają one bardzo różne znaczenia i odnoszą się do odrębnych procesów biznesowych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie błędy są najczęściej popełniane przy próbie zrozumienia tych terminów.

Podczas gdy logistyka koncentruje się na operacyjnych aspektach transportu i zarządzania materiałami, łańcuch dostaw obejmuje szerszy zakres, obejmujący planowanie strategiczne i integrację wszystkich działań produkcyjnych. Według badania przeprowadzonego przez Precedence Research, globalna wielkość rynku zarządzania łańcuchem dostaw osiągnie do 2032 roku wartość około 72 miliardów dolarów, przy stopie wzrostu wynoszącej 10,9%.

W tym artykule zbadamy różnice między tymi dwiema dyscyplinami, badając, jak każda z nich wpływa na działalność biznesową i przepływ towarów przeznaczonych na rynek globalny. Wraz z rosnącym naciskiem na efektywność, zrównoważony rozwój i redukcję kosztów, zrozumienie różnic w łańcuchu dostaw i logistyce to nie tylko kwestia etymologii, ale niezbędny krok w kierunku optymalizacji procesów biznesowych.

Zastosowanie rozwiązań IT wspiera i usprawnia cały łańcuch dostaw.

Narzędzia i nowe technologie do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) są czynnikami napędowymi zarządzania łańcuchem dostaw.

Co oznacza logistyka i łańcuch dostaw 

Łańcuch dostaw i logistyka to dwie strony tego samego medalu, które razem pozwalają zarządzać przepływem surowców i towarów w celu dostarczenia zakupionego produktu do klienta końcowego.

Logistyka to proces operacyjny, który zarządza fizycznym przepływem towarów, zasobów i informacji, zapewniając, że produkty dotrą we właściwe miejsce i czas oraz w optymalnym stanie. Obejmuje to takie działania, jak transport, magazynowanie produktów, zarządzanie zapasami, kompletacja, pakowanie i wysyłka.

Logistyka jest zatem podstawowym elementem zapewniającym efektywność całego procesu produkcyjnego i odgrywa ważną rolę w kontroli kosztów operacyjnych. W kontekście historycznym, w którym konsumenci wymagają szybkości, elastyczności i precyzji przesyłek, optymalizacja procesu dystrybucji pozwala firmom uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku.

Z drugiej strony łańcuch dostaw odnosi się do szerszej i bardziej złożonej sieci procesów, która obejmuje nie tylko logistykę, ale także interakcję i współpracę pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w dostarczanie produktu lub usługi do klienta końcowego. Dlatego w przeciwieństwie do logistyki łańcuch dostaw obejmuje cały proces produkcyjny, od wyboru surowców po produkcję, od marketingu po sprzedaż i obsługę posprzedażową.

Zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala koordynować i synchronizować działania w celu maksymalizacji wydajności i redukcji kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu jakości produktów i zadowolenia klientów. Zorganizowany łańcuch dostaw opiera się zatem na planowaniu strategicznym i efektywnym zarządzaniu zasobami, co pozwala firmom przewidywać potrzeby rynku, lepiej zarządzać ryzykiem i optymalizować dostępne zasoby.

Co to jest logistyka?

Logistyka wymaga starannego zarządzania wieloma działaniami, których celem jest zapewnienie maksymalnej efektywności procesów dystrybucji towarów i zadowolenia klientów. Zakres ten wykracza zatem poza zwykły transport towarów i obejmuje szereg operacji technicznych i strategicznych, kluczowych dla każdej działalności handlowej. Przyjrzyjmy się im razem.

Zarządzanie zamówieniami. Efektywne zarządzanie zamówieniami jest podstawowym elementem logistyki. Proces ten rozpoczyna się od realizacji zamówienia, podczas którego każdy produkt jest wybierany, sprawdzany i przygotowywany do wysyłki: należy ograniczyć błędy do minimum, aby mieć pewność, że klienci otrzymają dokładnie to, co zamówili. Ponadto na tym etapie istotne jest śledzenie i zarządzanie zamówieniami w czasie rzeczywistym, także dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii i połączeniu systemu zarządzania wysyłką z systemem zarządzania firmą i głównymi platformami e-Commerce. Ten ciągły monitoring gwarantuje nie tylko terminowość dostaw, ale także dokładność i jakość oferowanej usługi.

Zarządzanie magazynowaniem i zapasami. Działania te polegają nie tylko na monitorowaniu ilości dostępnego towaru, ale także na stałym sprawdzaniu jakości składowanego towaru. Skuteczne zarządzanie zapasami musi zapewniać dostępność zapasów zdolnych do zaspokojenia popytu rynkowego, unikając nadwyżek (nadmiernych zapasów), które mogłyby prowadzić do marnotrawstwa lub starzenia się. Jednym z najważniejszych aspektów jest regularna kontrola zapasów: dokładna ocena poziomu zapasów w celu zapewnienia, że są one zgodne z prognozami sprzedaży. Pozwala to firmom sprawnie reagować na nieoczekiwane zmiany popytu, unikając zarówno niedoborów produktów, jak i nadmiernego gromadzenia się niesprzedanych towarów. Ponadto, aby mieć pewność, że każdy artykuł w magazynie jest w doskonałym stanie, firmy muszą przeprowadzać regularne kontrole pod kątem uszkodzeń i zbliżającego się terminu przydatności do spożycia, podejmując środki zapobiegawcze w celu zapewnienia jakości towarów.


Wybieranie i pakowanie. Czynności kompletacyjne, czyli staranna selekcja towarów z półek magazynowych, dają pewność, że zostaną odebrane właściwe pozycje, zgodne z tym, co jest podane w zamówieniach klientów. Ważne jest, aby kompletacja przebiegała sprawnie i bez błędów, aby uniknąć opóźnień w zarządzaniu całym łańcuchem dostaw: nowoczesne systemy kompletacji towaru z magazynu wykorzystują w pełni zautomatyzowane mechanizmy, które pozwalają również na optymalizację cyklu zaopatrzenia zapasów. Z drugiej strony opakowanie towaru ma na celu jego zabezpieczenie w czasie transportu i zapewnienie, że dotrze on do miejsca przeznaczenia w jak najlepszym stanie. Opakowanie wykracza jednak poza zwykłą funkcję ochronną i stanowi także szansę na poprawę doświadczeń zakupowych klienta. Wykorzystanie spersonalizowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych, takich jak ulotki, kartki z podziękowaniami czy gadżety, może zamienić zwykłe rozpakowanie w szansę na wzmocnienie marki i zachęcenie klientów do dzielenia się swoimi pozytywnymi doświadczeniami.

Zarządzanie przesyłkami. Skuteczne zarządzanie procesem wysyłki wymaga dogłębnej znajomości obowiązujących przepisów, które mogą znacznie się różnić w zależności od kraju pochodzenia i przeznaczenia towaru. Na tym etapie konieczne jest zatem przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji, w tym przygotowanie listów przewozowych i sporządzenie dokumentów celnych. Prawidłowość i kompletność tych dokumentów jest niezbędna, aby uniknąć opóźnień, kar finansowych lub problemów prawnych podczas transportu towarów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto proces wysyłki obejmuje również sprawne zarządzanie zwrotami i obsługę posprzedażową klienta. Firmy muszą zatem wyposażyć się w narzędzia technologiczne i wewnętrzne procesy, aby kontrolować wszystkie czynności niezbędne do zarządzania zwrotami: od odbioru towaru, poprzez kontrolę, aż do przygotowania zwrotów lub wymian dla klienta.

Wybór wydajnego i niezawodnego systemu logistycznego to podstawowy element każdej firmy, która pragnie przodować w sektorze e-commerce. Mail Boxes Etc. oferuje szereg zaawansowanych rozwiązań, które optymalizują procesy zarządzania zamówieniami, magazynowaniem, kompletacją, pakowaniem i wysyłką, pomagając znacząco usprawnić operacje logistyczne i gwarantując klientom doskonałe doświadczenia zakupowe.

MBE Fulfillment pozwala na delegowanie zarządzania zamówieniami i wszystkimi procesami logistycznymi, pozwalając firmom skoncentrować się na swoim biznesie. Rozwiązania MBE pozwalają skutecznie zarządzać przesyłkami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, zapewniając precyzyjną dokumentację, sprawny proces zwrotów i wysoką jakość obsługi klienta. Co więcej, dzięki zaawansowanemu systemowi śledzenia MBE firmy mogą monitorować status swoich przesyłek w czasie rzeczywistym, poprawiając przejrzystość i zaufanie swoich klientów.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
FAQ

Logistyka koncentruje się na aspektach operacyjnych, takich jak transport, magazynowanie i dystrybucja towarów. Łańcuch dostaw obejmuje szerszy zakres, który obejmuje planowanie strategiczne i integrację wszystkich działań produkcyjnych.

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych prowadzi do większej automatyzacji, lepszego śledzenia przesyłek, sprawnego zarządzania zapasami i optymalizacji procesów dostaw, przyczyniając się do większej efektywności operacyjnej.

Logistyka wpływa bezpośrednio na terminowość dostaw, jakość produktów w momencie dostawy oraz zdolność firmy do zarządzania zwrotami i reklamacjami: wszystkie te czynniki znacząco przyczyniają się do zapewnienia satysfakcji i lojalności klientów.

Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Łańcuch dostaw


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl