Dla firm i e-commerce, które działają na obecnych rynkach, prawidłowe zarządzanie magazynem stanowi kluczowy element.

W magazynie zbiegają się różne zadania, które stanowią operacyjne serce firmy. Jeśli te zadania nie są odpowiednio zorganizowane, może to wpłynąć negatywnie na cały proces. Z tego powodu ważne jest, aby zadbać o przechowywanie towarów, co pomoże lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń, skrócić czas realizacji zamówień i ogólnie zwiększyć wydajność łańcucha dostaw oraz zadowolenie klientów.

Czym właściwie jest magazynowanie? To proces organizowania i przechowywania towarów w magazynie lub centrum dystrybucyjnym. To nie tylko umieszczanie rzeczy na półkach, ale także wiele innych działań, które mają na celu maksymalizację wydajności i szybkości reakcji w całym łańcuchu dostaw. Magazynowanie to kluczowy element, który może znacząco wpłynąć na bilans firmy, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-upów.

Koszty związane z infrastrukturą i zarządzaniem są spore, więc warto jak najlepiej wykorzystać tę przestrzeń, aby uniknąć problemów, które mogą spowolnić procesy operacyjne i zwiększyć koszty. Aby temu zapobiec, firmy muszą zastosować odpowiednie strategie i nowoczesne technologie, które pomogą im działać sprawniej. Zobaczmy, jak to można zrobić.

Na czym polega przechowywanie produktów w magazynie?

Działalność magazynowa stanowi kluczowy proces w zarządzaniu logistyką firmy i jest bezpośrednio związana z wydajnością i szybkością, z jaką produkty, zarówno przychodzące, jak i wychodzące, mogą być przemieszczane. Ta faza łańcucha dostaw, która znajduje się na początku procesu realizacji, obejmuje szereg operacji, począwszy od przyjęcia towarów, poprzez ich identyfikację i katalogowanie, aż po ich rozmieszczenie w wyznaczonej przestrzeni. Celem jest zapewnienie integralności towarów i sprawne przygotowanie ich do kompletacji zamówień, aby ta część procesu przebiegała szybko i sprawnie. Oto operacje procesu magazynowania:

Globalny handel elektroniczny przekroczy 8 bilionów dolarów do 2027 roku.

Posiadanie narzędzi zdolnych do utrzymywania zapasów pod kontrolą pozwala zapobiegać przestojom magazynowym i zmniejsza ryzyko nadmiernych zapasów.

Przyjęcie towaru: Magazynowanie rozpoczyna się wraz z przyjęciem towaru, gdy produkty docierają do magazynu i są sprawdzane pod względem ilości i jakości. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że przychodzący materiał odpowiada dokładnie temu, co zostało zamówione i aby zapobiec rozbieżnościom, które mogłyby wpłynąć na kolejne etapy łańcucha dostaw.

Klasyfikacja i rozmieszczenie: Następnie towary są klasyfikowane według określonych kryteriów - od typu, przez rozmiar, po częstotliwość kompletacji - i strategicznie rozmieszczane w strukturze. Decyzja o tym, gdzie umieścić każdy element, zależy od różnych czynników, w tym łatwości dostępu lub zgodności elementów z określonymi warunkami środowiskowymi.

Zarządzanie zapasami: Kluczowym elementem działalności magazynowej jest zarządzanie zapasami, które obejmuje ciągłe monitorowanie zapasów w celu zapewnienia optymalnej równowagi między podażą a popytem. Wiąże się to z wykorzystaniem procesów automatyzacji zdolnych do aktualizowania zapasów w oparciu o zamówienia i zwroty.

Przygotowanie zamówień: Przygotowanie zamówienia to kolejna ważna operacja, która polega na wyborze i kompletacji towarów. Ten etap wymaga precyzji i szybkości, aby zminimalizować czas oczekiwania i utrzymać wysoki poziom zadowolenia klientów.

Dostawa: Działalność magazynowa kończy się wysyłką towarów do klientów lub punktów sprzedaży. Etap ten obejmuje pakowanie, etykietowanie i dostarczanie produktów, a także zarządzanie wszelkimi zwrotami lub wymianami.

Czynniki wpływające na pojemność magazynową i strategie optymalizacji

Według Insider Intelligence, globalny handel elektroniczny przekroczy 8 bilionów dolarów do 2027 roku, czyli będzie reprezentował 23% całkowitej sprzedaży. Wzrost zapowiada ogromne szanse dla firm sprzedających w sieci, ale też oznacza coraz większe wyzwania logistyczne. Większe możliwości sprzedaży oznaczają dla firm konieczność wyposażenia się w bardziej wydajne magazyny i zaawansowane narzędzia, które pozwolą im zarządzać większą ilością produktów i zamówień.

Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby zoptymalizować proces magazynowania. Wśród nich najistotniejsze to:

Rodzaj towarów: różne produkty wymagają różnych metod przechowywania - na podłodze, na półkach, na paletach - co może mieć wpływ na ilość powierzchni użytkowej.

Identyfikacja obszarówwydajność i konfiguracja przestrzeni oraz obecność lub brak regałów i innego sprzętu może znacznie zwiększyć powierzchnię użytkową.

Przepływ pracy i dostępnośćpotrzeba łatwego dostępu do towarów i utrzymania wydajnego przepływu pracy, a także obecność maszyn, takich jak wózki widłowe i przenośniki taśmowe, może ograniczyć ilość miejsca.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisamiZasady i przepisy bezpieczeństwa mogą nakładać ograniczenia na sposób i miejsce przechowywania towarów oraz wpływać na swobodę ruchów osób kompletujących.

Aby zoptymalizować pojemność magazynową, firmy wdrażają kilka strategii, w tym:

Organizacja przestrzeniStaranne planowanie pozwala zmaksymalizować wykorzystanie dostępnej powierzchni bez konieczności rozbudowy. Co więcej, dokładna analiza dostępnej przestrzeni, wraz z rozwojem wysokości magazynu dzięki specjalnym regałom, pozwala na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pionowych. Pozycja towarów musi być następnie wybrana w oparciu o aspekty praktyczne, takie jak częstotliwość kompletacji i odległości przemieszczania się pracowników kompletujących, aby ta faza była szybka i sprawna. W tym celu wymagane są określone procedury, narzędzia i odpowiednio przeszkolony personel, co wiąże się z kosztami w zakresie czasu i zasobów..

Narzędzia i technologie: Wdrożenie systemów śledzenia zapasów pozwala na bardziej efektywne zarządzanie przestrzenią i zapasami, zmniejszając ilość odpadów i poprawiając dokładność realizacji zamówień. Posiadanie narzędzi zdolnych do utrzymywania zapasów pod kontrolą pozwala zapobiegać przestojom magazynowym i zmniejsza ryzyko nadmiernych zapasów, co jest niezbędnym aspektem, aby uniknąć bycia nieprzygotowanym w obliczu wzrostu zamówień lub uniknąć niebezpieczeństwa inwestowania cennych zasobów w produkty, które pozostają niesprzedane zbyt długo.


Koszty magazynowania

Wszystko to, jak łatwo sobie wyobrazić, wiąże się z wykorzystaniem struktur, narzędzi i profesjonalizmu, które nie zawsze są obecne w małych firmach, start-upach i e-commerce: z tego powodu coraz więcej firm decyduje się powierzyć zarządzanie magazynem stronom trzecim. Według badania przeprowadzonego przez Imarc Group, trend ten stale rośnie: globalna wielkość rynku magazynowania i przechowywania osiągnęła 505,1 miliarda dolarów w 2023 roku i osiągnie 700,2 miliarda dolarów do 2032 roku, przy stopie wzrostu 3,5% w badanym okresie. Rosnąca popularność struktur zarządzanych przez wyspecjalizowanych graczy pomaga firmom obniżyć koszty, mieć łatwiejszy dostęp do zaawansowanych technologii i szybko czerpać korzyści z know-how i skonsolidowanych praktyk produkcyjnych, gwarantując dostawę zgodną z oczekiwaniami użytkownika.

MBE Fulfillment to usługa zaprojektowana w celu zaspokojenia potrzeb firm, które chcą wyposażyć się w skuteczne procedury przechowywania produktów, zgodnie z dynamiką rynku i potrzebami ich działalności. Dzięki zaawansowanym narzędziom i technologiom, rozległej sieci centrów i profesjonalizmowi, który zawsze gwarantuje wysokie standardy usług, Mail Boxes Etc. jest idealnym partnerem, który pomaga rozwijać się MŚP, rzemieślnikom i e-commerce.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
FAQ

Magazynowanie odnosi się do procesu organizowania, utrzymywania i zarządzania towarami w magazynie lub centrum dystrybucyjnym w celu maksymalizacji wydajności i szybkości reakcji całego łańcucha dostaw.

Główne etapy obejmują odbiór towarów, klasyfikację i układanie, zarządzanie zapasami, przygotowanie zamówień i wysyłkę.

Wydajne magazynowanie skraca czas realizacji zamówień i poprawia wykorzystanie dostępnej przestrzeni, znacząco przyczyniając się do ogólnej wydajności łańcucha dostaw i zadowolenia klientów końcowych.

Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Łańcuch dostaw


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl