Łańcuch dostaw stanowi podstawowy element produkcji przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i struktury.

Wdrożenie odpowiednich strategii i działań w celu skutecznego zarządzania wszystkimi procesami i ich optymalizacji może być jednak dla małych i średnich przedsiębiorstw trudnym zadaniem: w ostatnich latach w sektorze logistycznym zaszły istotne zmiany, które miały wpływ na ten sektor i panujące w nim realia.

Znaczny wzrost popytu na bardziej zaawansowane produkty i usługi, związany z coraz wyraźniejszym rozwojem handlu internetowego, uwypuklił również zapotrzebowanie na większe powierzchnie magazynowe, które w krótkim czasie bardzo trudno jest uzyskać. Ujawniło to trudności, jakie napotykają MŚP w zakresie obsługi nagłych szczytów popytu oraz projektowania prostych i efektywnych modeli rozwoju.

W tym kontekście pojawia się potrzeba ruchu w kierunku bardziej zrównoważonej, elastycznej, inteligentnej, cyfrowej i zintegrowanej logistyki, która pozwala na przegląd wszystkich procesów i znacznie zmniejsza margines błędu operacji. Transformacja ta zmusza małe firmy do szybkiej integracji nowych rozwiązań i technologii oraz do outsourcingu usług, aby móc efektywniej zarządzać przepływami.

Według raportu Global Contract Logistics Industry 2022, globalny rynek logistyki kontraktowej w ostatnich latach odzyskał siłę: po odnotowaniu wzrostu o 8,7% rok do roku w 2021 roku, outsourcing usług logistycznych w 2022 roku osiąga dalszy wzrost o 7,1%.

Według badania McKinsey, ogólne inwestycje w automatyzację wzrosną o 3 do 5% do 2025 roku, podczas gdy dane Innovecs pokazują, że integracje oprogramowania powodują zwiększenie wydajności łańcuchów dostaw o 20%.


Outsourcing logistyczny wzrósł o 8,7% rok do roku w 2021 roku i osiągnął kolejne +7,1% w 2022 roku.

Według McKinsey, ogólne inwestycje w automatyzację procesów łańcucha dostaw wzrosną o 3% do 5% do 2025 roku.

Najważniejsze wskazówki dotyczące logistyki dla małych i średnich firm

MŚP muszą stawiać czoła ciągłym wyzwaniom, aby zachować konkurencyjność na rynku i prezentować wartość dodaną zrównoważonego rozwoju, łącząc swoją wiedzę z usługami magazynowymi spełniającymi oczekiwania klientów i ukierunkowanymi inwestycjami w cyfryzację. Konieczne jest zatem zintegrowanie działań i strategii, które umożliwiają zwiększenie efektywności każdego etapu łańcucha dostaw i zwiększenie konkurencyjności firmy. Oto kilka wskazówek i rozwiązań logistycznych, które małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wprowadzić w życie, aby wykorzystać nowe możliwości w sektorze i odpowiedzieć na wymagania ery technologii cyfrowych.

Usprawnij poszczególne etapy łańcucha dostaw. Ponowne przemyślenie technologii i procesów poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań to słuszna strategia zwiększania efektywności logistyki małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycja w oprogramowanie do zarządzania pozwala na monitorowanie wszystkich przepływów w czasie rzeczywistym i optymalizację procedur, zapewniając klientom większą przejrzystość.

Skoncentruj się na dopasowanych i zrównoważonych opakowaniach. Aby uporządkować różne etapy łańcucha dostaw małego lub średniego przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę również możliwość dodania do opakowania wszelkich personalizacji. Stworzenie niezapomnianego doświadczenia związanego z rozpakowywaniem produktów i inwestowanie w niestandardowe opakowania wzmocni wizerunek firmy i pozwoli małym firmom zaoferować wartość dodaną, odróżniającą je od konkurencji. Eksperymentowanie z nowymi materiałami do pakowania produktów w celu zmniejszenia wpływu transportu i magazynowania na środowisko naturalne pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom na wzmocnienie swojej działalności w imię zrównoważonego rozwoju, co pozwala na pozytywny odbiór firmy przez konsumentów.

Sprawdź i planuj inwentaryzację. Jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań dotyczących logistyki dla małych firm jest prawidłowe planowanie działań i transportu, począwszy od magazynowania po inwentaryzację towarów, co jest niezbędne do szybkiego reagowania na potrzeby klientów. Szczególnie w sektorze handlowym, gdzie konieczna jest coraz większa integracja pomiędzy online i offline, niezbędne staje się opracowanie elastycznego i wielokanałowego podejścia w celu zwiększenia konkurencyjności. Poleganie na jednym partnerze może być strategicznym rozwiązaniem pozwalającym zaoferować klientom kompletną i spersonalizowaną usługę, wykraczającą poza zwykłą wysyłkę i zapewniającą wsparcie w zarządzaniu niezliczonymi aspektami operacyjnymi, od odbioru, przez pakowanie, po dostawę towarów.

Przyjmij podejście oparte na danych. Postępujący w coraz szybszym tempie rozwój logistyki wymaga od małych firm zastosowania zarządzania opartego na danych, mogącego zapewnić bardziej analityczną wizję w celu poprawy wydajności oraz zwiększenia możliwości śledzenia i bezpieczeństwa przesyłek. W przypadku osób prowadzących działalność e-commerce monitorowanie danych może pomóc w optymalizacji etapów łańcucha dostaw i obsługi magazynu w celu uniknięcia strat, zaoszczędzenia zasobów i zmniejszenia wpływu zwrotów. To skuteczna strategia, dzięki której wszystkie etapy łańcucha dostaw będą realizowane terminowo, przyspieszy operacje magazynowe i czas dostawy, a także sprosta oczekiwaniom klientów.

Zdaj się na firmy zewnętrzne. Aby elastycznie i szybko reagować na potrzeby rynku, małe i średnie firmy mogą zdecydować się na outsourcing usług, polegając na firmach zewnętrznych specjalizujących się w sektorze logistyki. Jest to strategiczne rozwiązanie pozwalające na dokładne zarządzanie czynnościami związanymi z kompletacją, pakowaniem i wysyłką o każdej porze roku, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.


Znalezienie operatorów logistycznych zdolnych do zapewnienia usługi dostosowanej do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw nie jest łatwe: Mail Boxes Etc. jest wyjątkowym partnerem na rynku, zdolnym do zaoferowania spersonalizowanej logistyki na wyciągnięcie ręki. Oprócz zarządzania procesami kompletacji, eksperci MBE zajmują się również pakowaniem produktów, pomagając firmom znaleźć idealne rozwiązanie dla bezpiecznego transportu i wysyłki towarów.


Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Łańcuch dostaw


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl