Jedną z najważniejszych decyzji, przed jaką może stanąć początkujący przedsiębiorca, jest wybór między założeniem firmy od podstaw a otwarciem biznesu franczyzowego. Obie opcje wiążą się z wieloma korzyściami i wyzwaniami, a pełne zrozumienie tych aspektów może mieć ogromne znaczenie dla rozpoczęcia działalności.

Od uproszczonego zarządzania biznesem po swobodę operacyjną, od ograniczeń umownych po ryzyko związane z otwarciem nowej firmy, zanurzmy się w analizie tych dwóch możliwości przedsiębiorczych i odkryjmy zalety i wady obu rozwiązań razem.

Otwarcie własnej firmy: wady i zalety

Przedsiębiorca, który decyduje się na założenie firmy od podstaw, rozpoczyna ścieżkę rozwoju charakteryzującą się głębokim zaufaniem do swojego pomysłu na biznes i umiejętnością pozycjonowania się na stale ewoluującym rynku. Główne zalety wynikające z otwarcia własnej firmy obejmują większą autonomię decyzyjną: przedsiębiorcy mają pełną kontrolę nad każdym aspektem swojej działalności, od wizji strategicznej po zarządzanie wszystkimi codziennymi decyzjami operacyjnymi. Ta niezależność pozwala dostosować ofertę handlową do wizji przedsiębiorcy, zapewniając jednocześnie sprawną i terminową reakcję na zmieniającą się dynamikę rynku.

Około jeden na pięć start-upów upada w pierwszym roku działalności.


Obecność już ugruntowanej marki jest pozytywnie oceniana przez banki.

Jednakże całkowita niezależność w zarządzaniu firmą wiąże się z wieloma obowiązkami: przedsiębiorcy muszą samodzielnie stawić czoła każdemu wyzwaniu, czy to finansowemu, operacyjnemu czy strategicznemu. Brak wcześniej ustalonego modelu może również utrudnić proces znajdowania i utrzymywania nowych klientów oraz nawiązywania trwałych relacji z partnerami i dostawcami. Ktokolwiek zdecyduje się otworzyć własną firmę, w przeciwieństwie do franczyzobiorcy, będzie musiał ponieść wszystkie początkowe inwestycje, często znaczne, wymagane do jej otwarcia.

Co więcej, nie mając już ugruntowanej marki, konieczne jest przyjęcie ogromnych inwestycji w kampanie marketingowe i komunikacyjne, które są niezbędne, aby tożsamość marki była rozpoznawalna i wzbudzała zaufanie potencjalnych klientów. Wysoki wskaźnik niepowodzeń nowych firm nie jest zatem zaskakujący: zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez United States Bureau of Labor Statistics, około jeden na pięć start-upów kończy się niepowodzeniem w pierwszym roku działalności. Ponadto, według Small Business Administration, głównymi przyczynami niepowodzenia nowego biznesu są: brak pieniędzy, przyjęcie nieskutecznych strategii marketingowych i brak niezbędnego know-how do rozwoju firmy.

Otwarcie działalności franczyzowej

Jeśli jednak zdecydujesz się na biznes franczyzowy, będziesz mógł promować nową firmę, wykorzystując siłę już istniejącej marki na rynku. Ograniczenie autonomii decyzyjnej jest w dużej mierze rekompensowane przez możliwość zarządzania firmą w łatwiejszy sposób: przedsiębiorca będzie mógł skoncentrować się na rozwoju biznesu, nawet nie mając kilkudziesięcioletniego doświadczenia w branży. W zamian za opłatę wstępną i ewentualny procent obrotów, franczyzobiorca będzie mógł skorzystać ze znacznego zmniejszenia ryzyka biznesowego: przykładem jest zmniejszenie kosztów, które należy ponieść na rozpoczęcie kampanii reklamowych oraz zakup sprzętu i wyposażenia, które zostaną wchłonięte przez franczyzodawcę.

Ponadto przedsiębiorca, który zdecyduje się na rozpoczęcie działalności franczyzowej, będzie mógł skorzystać z umów handlowych już zawartych przez markę z partnerami i dostawcami, co da impuls do rozwoju firmy. Ten model biznesowy stanowi również idealne rozwiązanie dla tych, którzy zamierzają rozszerzyć działalność na nowe rynki międzynarodowe, ograniczając początkowe inwestycje do minimum: marka zazwyczaj zapewnia umiejętności i współpracę z lokalnymi partnerami niezbędne do rozpoczęcia działalności w danym kraju przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka do minimum. Wreszcie, ci, którzy wybiorą to rozwiązanie, będą mogli łatwiej uzyskać fundusze niezbędne do rozpoczęcia działalności: banki pozytywnie oceniają obecność już skonsolidowanego niższego ryzyka biznesowego, które wykorzystuje sprawdzony model operacyjny.

Franczyza Mail Boxes Etc. oferuje przedsiębiorcom bezpieczny i sprawdzony model biznesowy w ponad 40 krajach na całym świecie. Współpraca z lokalnymi partnerami pozwala nam oferować spersonalizowane usługi, które spełniają potrzeby klientów. Dzięki usługom logistycznym i marketingowym Mail Boxes Etc. przedsiębiorcy mogą skupić się wyłącznie na rozwoju swojej działalności, korzystając z wykwalifikowanego doradztwa dużej sieci wyspecjalizowanych profesjonalistów.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl