Powstanie Internetu i upowszechnienie zakupów online w ostatnich latach w decydujący sposób przyczyniły się do ponownego zdefiniowania granic rynków i obiegu towarów, powodując konieczność rozwoju coraz szerszej i powszechniejszej sieci dużych i małych firm działających w sektorze logistyki, marketingu i usług pokrewnych.

Jeśli z jednej strony stale rosnąca liczba klientów kupujących w sieci stwarza szerokie możliwości rozwoju również dla lokalnych firm zajmujących się logistyką, to z drugiej strony próba nadążenia za trendami sektora znajdującego się w ciągłej ewolucji wymaga nieustannego wysiłku i inwestycji. Założenie firmy działającej w branży usług logistycznych nie jest proste: konieczne jest posiadanie wykwalifikowanych struktur i personelu, dysponowanie zasobami do inwestowania oraz wykorzystanie nowych technologii. Są to warunki, których nie brakuje w strukturach dużych skonsolidowanych grup, zdolnych do uruchomienia znacznych budżetów w celu wsparcia działań i strategii wzrostu, ale które często nie występują w mniejszych firmach, takich jak start-upy i MŚP.

W rzeczywistości te ostatnie starają się reagować na zmiany i ewolucje rynku, poprzez optymalizację swojej efektywności operacyjnej. To jednak pokazuje, że borykają się z brakiem środków, które mogłyby przeznaczyć na rozwój swojego biznesu. Jednak rozwiązań nie brakuje: małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży usług logistycznych mogą wybrać ścieżkę franczyzy i skorzystać ze współpracy z dużymi wyspecjalizowanymi podmiotami, zdolnymi do wskazania przydatnych narzędzi i strategii poprawiających konkurencyjność firmy. Ten skonsolidowany model biznesowy pozwala małym lokalnym firmom rozwijać się w ramach zorganizowanych grup i przekazać solidność swojej marki i sieci do dyspozycji nowych partnerów w ramach współpracy, która sprzyja indywidualnej inicjatywie.


Ciągły wzrost ilości zakupów w sieci stwarza ciekawe możliwości biznesowe dla firm zajmujących się logistyką i obsługą biznesu oraz osób prywatnych.

Aby firma usługowa stała się konkurencyjna, potrzebne są znaczne nakłady finansowe.

Co zrobić, aby usługi logistyczne były konkurencyjne

Przez lata logistyka była postrzegana jako koszt dla firm i klientów: według ostatnich badań eMarketer w 2020 roku 18% całej sprzedaży detalicznej odbywało się za pośrednictwem e-commerce, ale szacuje się, że w 2024 roku odsetek ten wzrośnie do 21,8%. Ewolucja rynku, a przede wszystkim zmieniające się potrzeby klientów coraz bardziej zwracających uwagę na jakość usług sprawiły, że stała się ona centralnym elementem procesu zakupowego, elementem, który należy jak najlepiej rozwijać, aby poprawić konkurencyjność firmy i móc spróbować pokonać konkurencję. Aby uczynić firmę konkurencyjną, konieczne jest zatem przyjęcie strategii gwarantujących wysoki poziom usług. Sprawdźmy, jakie są główne z nich.

Inwestowanie w szkolenia

Dla małych i średnich przedsiębiorstw szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu nie jest proste: w rzeczywistości operacja ta może wymagać znacznych inwestycji w wymiarze finansowym. Jest to jednak element absolutnie kluczowy: konkurencyjność firmy zależy często od bogactwa i różnorodności profili zawodowych w niej obecnych, a zatem od zdolności pracowników do wdrażania zachodzących zmian i przekształcania ich w przewagę konkurencyjną. Franczyza pozwala na kontakt ze strukturami biznesowymi, które oferują stałą pomoc i szkolenia, niezbędne do nauki skutecznego zarządzania procedurami i zachodzącymi zmianami.


Wdrożenie cyfryzacji przedsiębiorstwa

Według Indeksu Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego 2022, tylko 55% europejskich małych i średnich przedsiębiorstw osiągnęło co najmniej podstawowy poziom we wdrażaniu technologii cyfrowych. Transformacja cyfrowa jest podstawowym elementem konkurencyjności MŚP, zwłaszcza w sektorze takim jak sektor usług dla biznesu i osób prywatnych, komunikacji i marketingu, w coraz większym stopniu charakteryzującym się wykorzystaniem technologii i procesów automatyzacji. Nie reagowanie na innowacje jest elementem potencjalnie niekorzystnym, który może spowodować utratę klientów i pozycji na rzecz konkurencji. Przynależność do grupy franczyzowej stanowi rozwiązanie zdolne do reagowania na potrzeby rynku i klientów, ponieważ może umożliwić dostęp do zaawansowanych procesów i technologii pozwalających na optymalizację procesów produkcyjnych i oferowanie użytkownikowi satysfakcjonujących doświadczeń.

Wzmocnienie wizerunku firmy

Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie dysponują budżetem, który mogłyby przeznaczyć na budowę spójnego wizerunku, będącego w stanie wyrazić wartości i wiarygodność ich marki. Jednak bagatelizowanie wizerunku, jaki Twoja firma kreuje na rynku i wśród użytkowników, to poważny błąd, który grozi ograniczeniem możliwości sprzedaży Twoich usług: według badań przeprowadzonych przez MarketingSignals, 37% porażek start-upów zajmujących się e-commerce wynika z braku inwestycji ukierunkowanych na widoczność i rozpoznawalność marki na rynku docelowym. Decyzja o dołączeniu do większego podmiotu w sektorze może poprawić konkurencyjność firmy działającej w sektorze usług, ponieważ pozwala wykorzystać zalety wynikające z reputacji uznanej marki.

Usprawnienie zarządzania okresami szczytowego popytu

Konkurencyjna firma musi być dziś elastyczna, sprawna i skalowalna: innymi słowy, musi być w stanie przewidzieć wzrost popytu i szybko dostosować się do nagłych, czasem zupełnie nieoczekiwanych zmian, które wpływają na popyt na produkty i usługi, nadal zapewniając wysokie standardy procesów i zarządzania. Dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem przedsiębiorstwom rozwiązań logistycznych i komunikacyjnych, brak elastycznych struktur, personelu i odpowiednich technologii może być elementem niekorzystnym, na przykład podczas szczytów popytu, okresów w roku, w których następuje silny wzrost wysyłek lub pakowania towarów. Decyzja o przystąpieniu do grupy składającej się z dużej sieci oddziałów, która stosuje ujednolicone procedury i technologie może stanowić rozwiązanie pozwalające sprostać zmieniającym się potrzebom rynku.


Dzięki dekadom doświadczenia, uznanej marce i rozległej sieci składającej się z kompetentnych specjalistów, franczyza MBE oferuje małym i średnim firmom szeroki zakres zintegrowanych rozwiązań umożliwiających optymalizację cyfrowego zarządzania komunikacją, wysyłką, logistyką, drukiem i usługami marketingowymi.

Dzięki zespołowi ekspertów i ciągłym szkoleniom, franczyza Mail Boxes Etc. stanowi rozwiązanie dla MŚP, które potrzebują wsparcia w celu zwiększenia swojej konkurencyjności i pewność oferowania najlepszej obsługi swoim klientom. Skontaktuj się z nami, aby zapewnić swojej firmie przewagę konkurencyjną.


Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl