Przystąpienie do franczyzowego modelu biznesowego to dobra okazja, która oferuje osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą korzyści wynikające z włączenia się w skonsolidowany system oparty na sprawdzonych metodach i korzystania ze wsparcia uznanej marki dla swojego biznesu już w fazie startowej.

Jedną z głównych trudności, z jaką spotykają się osoby chcące rozpocząć nowy biznes, dotyczy natychmiastowej dostępności środków i narzędzi ekonomicznych, jest przede wszystkim konieczności zbudowania od podstaw własnej marki i bazy klientów. Korzystanie ze skonsolidowanej na rynku sieci franczyzowej oznacza możliwość liczenia na mało ryzykowną i tanią operację handlową.

Przynależność do profesjonalistów w branży pozwala zaoszczędzić na kosztach organizacyjnych, które ciążą na osobach rozpoczynających biznes od zera i często obejmuje plan aranżacji sklepu i umeblowania. Jak ważne jest jednak wsparcie franczyzodawcy i jakich usług należy oczekiwać, decydując się na otwarcie franczyzy?


Przynależność do sieci franczyzowej daje możliwość skorzystania ze sprawdzonych metod na rozpoczęcie nowego biznesu.


Jedną z najważniejszych korzyści płynących z franczyzowego modelu biznesowego jest bieżąca pomoc i stałe wsparcie ze strony uznanej marki.

Najważniejsze formy wsparcia ze strony franczyzodawcy

Wsparcie franczyzodawcy dla nowych franczyzobiorców może znacząco różnić się w zależności od rodzaju umowy i branży. Istnieją jednak pewne usługi, które stale towarzyszą fazie startowej nowego biznesu, a które w pełni mogą wchodzić w zakres korzyści płynących z franczyzy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze formy wsparcia oferowane franczyzobiorcom:

Wsparcie w określeniu możliwych opcji finansowania. Przegląd wydatków, które trzeba ponieść, jest szczególnie ważny w początkowej fazie działalności, aby ustalić skuteczny plan operacyjny.

W tym kontekście, oprócz pomocy pochodzącej od własnych doradców, dla franczyzobiorców oczywiste jest znaczenie wsparcia ze strony franczyzodawcy. Oceni on wszelkie dostępne opcje finansowania niezbędne do tego, aby móc stawić czoła przewidywanym kosztom.

Fundusze własne, kredyty, dotacje lub granty: wsparcie franczyzodawcy będzie przydatne w analizie różnych opcji i pomoże wybrać tę, która jest odpowiednia dla Twojego biznesu.

Wybór lokalizacji. Istotne jest również wsparcie franczyzodawcy w wyborze fizycznej lokalizacji. Oprócz oceny i wyboru miejsca dla nowego biznesu, franczyzobiorcy otrzymują czasem wskazanie wyłącznego obszaru geograficznego, w obrębie którego franczyzodawca nie zezwoli na otwarcie innych ośrodków (z zastrzeżeniem szczególnych wyjątków przewidzianych w umowie franczyzowej).

Dopiero wtedy przeprowadza się prace zgodne z lokalnymi przepisami budowlanymi, aby zagospodarować przestrzeń zgodnie z wymaganiami marki: dzięki wsparciu franczyzodawcy możliwe jest przygotowanie szczegółowego planu projektu wyposażenia, układu pomieszczeń, mebli, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów i ich ograniczenia.

Szkolenia i metody działania. Szkolenia są z pewnością jedną z najważniejszych form wsparcia ze strony franczyzodawcy na rzecz franczyzobiorców, kluczową w nauce efektywnego zarządzania nowym biznesem. Oprócz informowania franczyzobiorców o metodach działania i dostarczaniu instrukcji dotyczących prawidłowego realizowania wszystkich procesów i protokołów zarządzania, ciągłe szkolenie jest podstawowym narzędziem zapewniającym osiągnięcie i utrzymanie standardów jakości, poznanie wszelkich innowacji produktowych lub dotyczących usług, poczynając od nowego sprzętu, a kończąc na oprogramowaniu. Dlatego w sklepie lub na miejscu należy zwrócić uwagę na podstawowe aspekty obsługi systemu, w szczególności na nabycie umiejętności w zakresie rozwoju biznesu. Do szkoleń wstępnych często dodawane są dodatkowe sesje szkoleniowe, aby stale wspierać specjalistyczną wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności sprzedaży. Oprócz szkoleń, w fazie początkowej można otrzymać również wsparcie administracyjne i techniczne w celu poprawy wydajności i zapewnienia lepszego zachowania standardów marki.

Umowy ramowe. Wśród usług wsparcia, jakie franczyzodawca może zapewnić franczyzobiorcom, jest możliwość korzystania z umów ramowych podpisanych przez franczyzodawcę z konkretnymi dostawcami produktów lub usług.

Franczyzobiorcom zaleca się zaopatrywanie się u zatwierdzonych dostawców w celu promowania ekonomii skali i współpracy z dostawcami zdolnymi do zaoferowania jednolitego poziomu jakości w całej sieci.

Reklama i marketing. Reklama i marketing to dwa kluczowe elementy, aby wyjść na rynek i wypromować nowy biznes. Dlatego nie może ich zabraknąć w działaniach wspierających franczyzobiorców oferowanych przez franczyzodawcę: oprócz uzyskania praktycznych wskazówek i pomocy przy otwarciu, franczyzobiorcy mogą otrzymać pomoc w uruchomieniu kampanii organizowanych przez franczyzodawcę w celu promowania rozpoznawalności marki oraz skorzystać z rozwiązań marketingowych dostosowanych do biznesu referencyjnego tak, aby dotrzeć do klientów online i offline.

Sieć o międzynarodowej renomie, taka jak MBE, może zaoferować osobom otwierającym franczyzę różne narzędzia biznesowe, a także szeroki zakres usług, które pozwalają lokalnym firmom i mieszkańcom rozwiązywać codzienne wyzwania.

Franczyza Mail Boxes Etc. to koncept, który pozwala na bycie częścią sieci ponad 1800 Centrów Obsługi na całym świecie: system, który zapewnia ciągłe wsparcie i szkolenia, aby zoptymalizować twój czas.

MBE promuje przedsiębiorczość i zapewnia wszystkie niezbędne elementy do rozpoczęcia nowej działalności w dynamicznym sektorze, takim jak usługi dla biznesu i osób prywatnych: rozwiązanie dla tych, którzy chcą rozpocząć nową działalność, opierając się na solidności uznanej marki lub dla tych, którzy są już przedsiębiorcami i zamierzają zainwestować w sektor usług. Szkolenie MBE nie ogranicza się do fazy rozruchu firmy, ale jest integralną częścią systemu, który ma na celu wzmocnienie i zwiększenie zdolności franczyzobiorców i ich zespołu.

MBE zapewnia stałeszkolenia, spotkania i warsztaty z naciskiem na rozwój biznesu oraz na nowe technologie i innowacje cyfrowe, które mają być oferowane klientom. Szkolenia odbywają się stacjonarnie, online oraz w terenie, gdzie często angażowani są doświadczeni przedsiębiorcy, którzy pełnią rolę Certyfikowanych Centrów, wyspecjalizowanych we wspieraniu nowych przedsiębiorców.

Dzięki temu nawiązuje się relacja między doświadczonymi przedsiębiorcami-seniorami a nowymi franczyzobiorcami, gdzie konfrontacja z ekspertami i osobami kompetentnymi jest elementem o dużej wartości, który wyróżnia świat MBE. Oprócz szkoleń, MBE zapewnia również stałe wsparcie ze strony Sieci dzięki zespołowi ekspertów zaangażowanych w dany obszar. Są to osoby w bliskim kontakcie z franczyzobiorcami, które wspierają franczyzobiorców od początku prowadzenia działalności. Szkolenia i wsparcie w MBE to elementy stanowiące istotną wartość dla osób, które decydują się na przystąpienie do Sieci MBE. Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl