Koniec roku stanowi jeden z najbardziej wymagających i często problematycznych okresów dla firm: w rzeczywistości na tym etapie małe i średnie przedsiębiorstwa muszą przygotować strategię działania, która pozwoli im przygotować się na wyzwania nowego roku.

Dlatego w celu zapewnienia efektywnego przepływu pracy, konieczne jest właściwe zorganizowanie logistyki i wysyłek na nowy rok oraz odpowiednie zarządzanie magazynem w celu realizacji zamówień, tak aby zoptymalizować wszystkie przepływy w łańcuchu dostaw.

5 wskazówek jak zaplanować logistykę i wysyłki na koniec roku

Od magazynowania po inwentaryzację towarów, właściwe planowanie działań logistycznych i transportowych jest niezbędne, aby w odpowiednim czasie odpowiedzieć na potrzeby klientów i zaoferować rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Kluczowe staje się wypracowanie elastycznego i wielokierunkowego podejścia pozwalającego na uzyskanie konkurencyjności na rynku, zwłaszcza w sektorze handlu, w którym istnieje potrzeba coraz większej integracji pomiędzy działaniami online i offline.


67% strategii firm kończy się niepowodzeniem z powodu nieefektywnych działań

77% firm, które osiągają wyniki, przekształca swoje strategie w realne działania

Posiadanie dobrze zdefiniowanego i ustrukturyzowanego planu operacyjnego jest z pewnością najlepszym sposobem na osiągnięcie celów biznesowych i spełnienie oczekiwań partnerów: według Harvard Business Review, 67% strategii biznesowych kończy się niepowodzeniem z powodu złych operacji i nieskutecznego planowania logistyki, dwóch elementów, które utrudniają rozwój firmy, przy braku długoterminowych celów i środków do ich osiągnięcia. Z kolei 77% firm, które uzyskują dobre wyniki, przekłada swoją strategię na operacje i zajmuje się monitorowaniem wydajności w czasie, porzucając przestarzałe i nieefektywne standardy organizacyjne, aby przyjąć nowe procesy i coraz doskonalsze technologie.

Oto 5 wskazówek, które pomogą Ci uprościć procesy związane z wysyłką i logistyką, czyniąc je oszczędniejszymi i bardziej efektywnymi, co pozwoli zmierzyć się z wyzwaniami i możliwościami w 2023 roku.

Automatyzacja procesów. Automatyzacja procesów i przepływu jest najlepszym sposobem na zminimalizowanie błędów w zarządzaniu zamówieniami i towarami w magazynie, poprawiając wydajność pracy. Oprogramowanie do zarządzania magazynem to najbardziej odpowiednie narzędzia do optymalizacji wszystkich operacji i przyspieszenia najważniejszych etapów łańcucha dostaw, od realizacji zamówień po zarządzanie zapasami i przechowywanie towarów.

Zautomatyzowane procesy pozwalają szybko zidentyfikować wszelkie problemy związane z zapasami lub dostawami, co pomaga poprawić wydajność i jakość planowania logistyki. Właściwe planowanie na koniec roku będzie więc musiało wykorzystać dane i narzędzia cyfryzacji logistyki, aby przeprojektować operacje łańcucha dostaw według oszczędniejszej koncepcji i lepiej zarządzać zmianami popytu.

Uwzględnienie szczytowych faz zamówień. Dobre planowanie końca roku wymaga dokładnej analizy różnych szczytowych faz zamówień: w tym kontekście niezbędne staje się uwzględnienie świąt krajowych i międzynarodowych, które mają wpływ na produkcję i czas dostawy, w zależności od różnych okresów roku i kraju. Mało tego: przewidywanie sezonowego popytu, analiza danych historycznych dotyczących sprzedaży, pozwoli obliczyć wystarczające zapasy, aby pokryć wymagania klientów i zagwarantować prawidłowe zaopatrzenie nawet w szczytowych fazach zamówień. W przypadku świąt należy również wziąć pod uwagę, że czas dostawy będzie dłuższy i będzie miał wpływ nie tylko na producentów, ale również na dostawców i partnerów zewnętrznych: przewidywanie wszelkich opóźnień i szybkie informowanie o nich klientów przyczyni się do ich zadowolenia i lojalności.

Dywersyfikacja sieci dostawców. Dla prawidłowego zaplanowania logistyki ważne jest, aby polegać na różnych partnerach, biorąc pod uwagę lokalizację, koszty, czasy, a przede wszystkim rodzaj dostarczanych towarów. Dywersyfikacja sieci dostawców to najlepszy sposób na zmniejszenie niedogodności i zwiększenie efektywności łańcucha dostaw.

Planowanie zrównoważonych długoterminowych działań. Planowanie biznesowe na koniec roku wymaga opracowania modeli, które wspierają również zrównoważony rozwój środowiska. Konieczne jest zatem przewidzenie skutków Twoich działań na łańcuch dostaw oraz rozważenie zastosowania opakowań przyjaznych dla środowiska.

Właściwie zarządzanie zapasami. Obliczanie stanów zapasów i śledzenie ich w czasie rzeczywistym, aby zapobiec ich wyczerpaniu w szczycie sezonu, to najlepszy sposób na optymalizację procesu realizacji zamówień i wysyłek w perspektywie nowego roku.

Jest to szczególnie skuteczne rozwiązanie pozwalające uniknąć przerw w dostawach i zagwarantować jakość usług pozwalającą na zwiększenie poziomu zadowolenia klientów.

 W stale zmieniającym się środowisku, planowanie każdej fazy z punktu widzenia logistyki i wysyłki może pomóc w redukcji czasu i kosztów, pozwalając firmie na opracowanie najlepszych strategii rozwoju biznesu.

Jednakże, gdy nie jesteś przygotowany na zmiany narzucone przez rynek i szczyty popytu, outsourcing operacji logistycznych i spedycyjnych w Twojej firmie może być często najlepszym rozwiązaniem poprawiającym efektywność.

MBE wspiera firmy we wszystkich fazach, umożliwiając im utrzymanie kontroli nad wszystkimi procesami łańcucha dostaw nawet podczas szczytów sezonowych: rozwiązania logistyczne MBE pozwalają zoptymalizować każdy proces, od magazynowania towarów po zarządzanie zamówieniami, oferując dostosowane do potrzeb usługi automatyzacji wysyłek, ułatwiając gromadzenie i pakowanie towarów oraz przyspieszając procesy magazynowe.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Łańcuch dostaw


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl