Stanie się przedsiębiorcą to szansa, która jednocześnie fascynuje i przeraża, ale daje ogromne możliwości tym, którzy szukają nowych wyzwań i chcą się sprawdzić.

Droga nie jest łatwa: wymagane są umiejętności organizacyjne, znajomość sektorów i rynków referencyjnych oraz, co nie mniej ważne, środki ekonomiczne, które należy przeznaczyć na uruchomienie lub konsolidację swojej działalności. Szczególnie ten ostatni aspekt jawi się jako jedna z przeszkód nie do pokonania w realizacji swojego projektu i zniechęca tych, którzy myślą o otwarciu biznesu.

Nie brakuje jednak rozwiązań, począwszy od środków mających na celu finansowanie nowych przedsiębiorstw, aż po możliwość wybrania metod afiliacji do dużych grup, które mogą zaoferować solidną podstawę do zbudowania swojego własnego, pojedynczego projektu. Ponadto, w tej szczególnej sytuacji historycznej, celem polityki społecznej i gospodarczej w kontekście europejskim jest przede wszystkim zmniejszenie nierówności i luki istniejącej dla niektórych kategorii pracowników i przedsiębiorców, młodzieży i kobiet, poprzez pomoc mającą na celu zachęcenie do wejścia w świat pracy z wiodącą rolą dla wszystkich potencjalnie produktywnych sił obecnych w społeczeństwie. Przyjrzyjmy się wspólnie, jakie są dostępne fundusze dla nowych przedsiębiorstw oraz jakie scenariusze i sektory oferują najlepsze perspektywy wzrostu.

Unia Europejska wspiera co roku ponad 200 000 przedsiębiorstw

750 mld euro przeznaczono na rewitalizację gospodarki UE

Polityka i finansowanie dla nowych firm

Ważną szansą na dostęp do finansowania przedsiębiorczości młodych jest obecnie Next Generation EU, ambitny siedmioletni program, od 2021 do 2027 roku, wprowadzony przez Brukselę w celu przeciwdziałania skutkom pandemii oraz modernizacji systemów biurokratycznych poprzez zieloną rewolucję opartą na cyfryzacji i zrównoważonym rozwoju, a także w celu ożywienia gospodarek krajów europejskich. Wszystko to odbędzie się dzięki alokacji 750 miliardów euro, którymi każdy kraj beneficjent ma zarządzać według własnego projektu, mającego na celu zapewnienie realnej możliwości rozwoju dla firm chcących zmodernizować swoją strukturę lub dla nowych projektów biznesowych. Dziedziny, o których mowa, są liczne i dotyczą zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, z udziałem wielu sektorów produkcyjnych i ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia nowych przedsiębiorstw.

W ramach nowej generacji UE szczególną rolę odgrywa rozdział poświęcony jednolitemu rynkowi. 4,2 mld euro inwestycji ma na celu pobudzenie i poprawę rynku wewnętrznego z finansowaniem dla firm mającym na celu wzmocnienie konkurencyjności w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw; otwiera to naprawdę ciekawe scenariusze rozwoju.

Start-up i franczyza - kluczowe możliwości biznesowe

Każdego roku UE wspiera ponad 200 000 przedsiębiorstw poprzez programy wsparcia gospodarczego, które są przeznaczone dla firm działających w każdym sektorze i każdej wielkości. Wśród wybieranych typów firm znajdują się te, które chcą uzyskać dofinansowanie na przedsiębiorczość młodzieży, start-upy, pojedyncze przedsiębiorstwa oraz MŚP. Znaczne korzyści mogą odnieść również ci, którzy zdecydują się przystąpić do działań związanych z przynależnością do dużych grup, takich jak franczyza.

Zwłaszcza ta ostatnia znajduje coraz więcej zwolenników wśród młodych ludzi, kobiet i ogólnie aspirujących przedsiębiorców, których przyciąga nie tylko możliwość zahamowania niebezpieczeństwa bezrobocia poprzez uciekanie się do samozatrudnienia, ale przede wszystkim potencjał wzrostu zarówno w skali lokalnej, z ważnymi reperkusjami gospodarczymi w danym obszarze, jak i w skali międzynarodowej, jaki oferuje ten model biznesowy.

Formuła franczyzy umożliwia przyłączenie się do sieci handlowych i struktur usługowych już rozpoczętych przez duże grupy, które są w stanie wykorzystać swoje doświadczenie dla nowych partnerów i umożliwić dostęp do konkretnych perspektyw rozwoju i wzrostu gospodarczego w ramach współpracy, która pozostawia wiele miejsca na osobistą inicjatywę i okazuje się korzystna dla obu stron. Stale rosnąca liczba i coraz szersze zastosowanie modelu biznesowego win / win sprawiają, że franczyza związana z usługami logistycznymi i marketingowymi jest jednym z modeli referencyjnych dla tych, którzy zamierzają zainwestować czas i środki we własny biznes.

Mail Boxes Etc. jest idealnym partnerem dla tych, którzy zamierzają uzyskać dostęp do finansowania w celu rozpoczęcia własnej działalności. Coraz większe ilości przesyłek, napędzane przez rosnące wykorzystanie e-commerce i coraz większe zapotrzebowanie na niestandardowe usługi logistyczne, oferują ogromne możliwości wzrostu i rozwoju.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl