W dzisiejszych czasach coraz popularniejszy staje się transport paletowy. Stanowi centralny aspekt w zarządzaniu logistyką oraz w dystrybucji towarów przemysłowych i konsumpcyjnych.

Usługa przesyłek paletowych umożliwia dużym i małym firmom, a także osobom prywatnym, wysyłanie dużej liczby towarów w ramach jednego rozwiązania, co przynosi znaczne korzyści pod względem czasu i kosztów. Według danych opublikowanych niedawno przez EPAL, rok 2021 zamknął się rekordowym wynikiem: w rzeczywistości na rynek trafiło 101,3 mln nowych palet, co stanowi wzrost o 5,5% w porównaniu z rokiem poprzednim i jest zgodne z pozytywnym trendem, który potwierdzał się co roku do tej pory. Ale z czego składa się spedycja paletowa i jak się nią zarządza? Przyjrzyjmy się temu wspólnie.

Co to jest paleta i jak odbywa się jej transport?

Paleta była pierwotnie opracowana na potrzeby wojska i szybko przyjęta w dziedzinie logistyki cywilnej do transportu często nieporęcznych towarów i sprzętu. Dziś jest niekwestionowanym pierwszym wyborem w logistyce krajowej i międzynarodowej dla przesyłek wszelkiego rodzaju.

Termin "paleta" oznacza poziomą platformę, zwykle wykonaną z drewna, choć istnieją warianty z metalu, plastiku i prasowanej tektury, wykonaną z cechami konstrukcyjnymi i strukturalnymi, które pozwalają na wykorzystanie jej jako podstawy nośnej, na której umieszcza się towary i produkty o różnym charakterze, przeznaczone do transportu. Szczególny kształt podstawy, uniesionej i wyposażonej w szczeliny, pozwala na zastosowanie maszyn mechanicznych, takich jak wózki paletowe i widłowe, do prostego i szybkiego przenoszenia lekkich lub ciężkich ładunków. Paleta, odpowiednio zapakowana przez wyspecjalizowanych pracowników, jest zabierana przez kurierów i wysyłana, transportem drogowym, morskim i lotniczym, do miejsca przeznaczenia. Standaryzacja środków przyjętych platform znacznie umożliwiła międzynarodowe wykorzystanie transportu na paletach i pozwoliła firmom, które zajmują się logistyką, usprawnić procesy zarządzania paletami, ułatwiając wymianę towarów na całym świecie. Dzięki paletom możliwe jest więc łączenie różnych opakowań w jednym ładunku w celu realizacji przesyłek na duże odległości.


W 2021 roku na rynek trafiło 101,3 mln nowych palet

2021 rok przyniósł wzrost o 5,5% w porównaniu do roku poprzedniego

Zalety wysyłki na paletach

Istnieje wiele zalet, które dotyczą różnych stron zaangażowanych w proces, od firmy zlecającej usługę do klienta końcowego, poprzez łańcuch dostaw i pracowników logistyki. W szczególności, transport na paletach pozwala na:

Szybkie przemieszczanie towarów. Rozwiązanie to umożliwia wysyłkę dużej liczby paczek jednocześnie z pojedynczym śledzeniem, z których każda może następnie obrać własną trasę po dotarciu do centrum sortowania. Dzięki możliwości zarządzania załadunkiem i rozładunkiem za pomocą środków mechanicznych, firmy zajmujące się logistyką są w rzeczywistości w stanie zoptymalizować czas i zaoferować szybsze i bardziej wydajne usługi.

Ochrona towarów. Dzięki specjalnie zaprojektowanym metodom pakowania i zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, ładunek może być dobrze przymocowany do platformy, aby zapewnić niezawodność podczas operacji przeładunkowych i odpowiednią ochronę towarów podczas transportu. Firmy zatrudnione w logistyce są również w stanie określić najlepsze rozwiązania w oparciu o potrzeby klienta i rodzaj towarów, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, dostosować przesyłki i zapewnić najbardziej odpowiednie usługi.

Większa wygoda w zarządzaniu magazynem. TStosowanie palet jest korzystne nie tylko podczas operacji transportowych: pozwala na przechowywanie towarów w sposób uporządkowany i racjonalny, co pomaga w optymalizacji przestrzeni i lepszym zarządzaniu zarówno w magazynach firmowych, jak i w centrach logistycznych przy sortowaniu.

Oszczędność czasu i pieniędzySprawna obsługa paczek wysyłanych na paletach pozwala na szybsze wysyłki i znaczne oszczędności dla całego łańcucha dostaw: przekłada się to na bezpieczniejsze i bardziej kontrolowane czasy dostaw, a w konsekwencji na większe zadowolenie klientów, a także na znaczne oszczędności w wymiarze ekonomicznym.

Firmy, które mają do czynienia z dużą liczbą wysyłek swoich towarów, niezależnie od wagi i wielkości, mogą znaleźć odpowiedzi na swoje potrzeby, które gwarantują efektywność i oszczędności.

MBE oferuje rozwiązania w zakresie transportu paletowego i towarów ponadgabarytowych, dzięki unikalnej i elastycznej usłudze, z opakowaniami opracowanymi ad hoc i dobieranymi w zależności od rodzaju towaru. Z MBE możesz liczyć na wysoko wyspecjalizowany personel, spersonalizowany odbiór, pomoc, śledzenie przesyłki i rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Przesyłki


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl