Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wymaga starannego opracowania strategii, a także zainwestowania kapitału.

Franczyza to optymalne rozwiązanie dla osób, które zamierzają pracować jako freelancer: na świecie taka forma pracy zyskuje na popularności. Franczyza stała się coraz bardziej konkurencyjnym modelem i efektywnym narzędziem promowania produktów i usług za pomocą ustalonej formuły. Ale po co wybierać franczyzę, aby rozkręcić swój biznes? Dowiedzmy się razem, dlaczego wygodnie jest otworzyć firmę franczyzową.

Zalety Franczyzy

Analizując pojawiające się trendy, staje się jasne, że franczyza w dzisiejszych czasach w coraz większym stopniu stanowi siłę napędową zatrudnienia i wyjątkową okazję do promowania nowego biznesu z sukcesem. Jest to wydajny system dystrybucji, który daje właścicielom małych firm możliwość konkurencyjności i rozwoju dzięki ekonomii skali typowej dla dużych firm, połączonej z zaangażowaniem indywidualnego przedsiębiorcy.

Zyskujesz sprawdzony scenariusz prowadzenia biznesu i możesz czerpać z doświadczenia sieci. Dzięki przynależności do grupy będziesz budował swoje przewagi konkurencyjne. 

Poznajesz aspekty ryzyka biznesowego, które dzięki franczyzie jest minimalizowane. 

Franczyza daje Ci przewagę konkurencyjną: 
  1. Dobra reputacja. Prowadzenie punktu franczyzowego jest w zasadzie równoznaczne z rozszerzeniem obecności na rynku dobrze prosperującej i działającej firmy, działającej zgodnie ze standardami firmy macierzystej. Przynależność do marki, która jest już znana, a zatem ceniona przez konsumentów, daje pewność, że od samego początku działalności można cieszyć się dobrą reputacją firmy, wchodząc w sprawdzony system biznesowy.
  2. Uproszczony system zarządzania. Członkostwo wiąże się również z uproszczonym zarządzaniem przedsiębiorstwem, w ramach którego można otrzymać stałe wsparcie i pomoc w rozwoju. Bycie częścią doskonale funkcjonującego systemu może być decydującym czynnikiem w rozpoczęciu działalności.
  3. Redukcja kosztów. Przystępując do systemu, można zaoszczędzić na kosztach organizacyjnych, które będą odczuwalne, jeśli zamierza się otworzyć firmę od podstaw.
  4. Minimalizacja ryzyka. Redukcja kosztów i zarządzanie ryzykiem: wybór franczyzy jest opłacalny, ponieważ od początku pozwala poznać główne trudności, które zostały już przetestowane przez innych przedsiębiorców, oraz przeszkody, z którymi można się spotkać po drodze. Możliwość wcześniejszego uzyskania jasnego i szczegółowego obrazu głównych zagrożeń biznesowych pozwala rozpocząć nową działalność z odpowiednią świadomością, by stawić czoła ewentualnym przyszłym problemom.
  5. Łatwy dostęp do źródeł finansowania.  Osoby rozpoczynające tego typu działalność mogą cieszyć się łatwiejszym dostępem do kredytów: w rzeczywistości mają większe szanse na zawarcie korzystnych umów z instytucjami kredytowymi i łatwiejsze uzyskanie środków potrzebnych do rozpoczęcia nowej działalności.
Franczyza Mail Boxes Etc. wprowadzi Cię do dynamicznego sektora o dużym potencjale, jakim jest logistyka.

Aby zwiększyć szanse powodzenia swojego projektu biznesowego, postaw na sprawdzoną już markę: MBE oferuje zwycięski i unikalny format, który pozwala na przynależność do sieci prawie 1800 centrów usługowych na całym świecie.

Usługi logistyczne i komunikacyjne świadczone przez Mail Boxes Etc. pozwalają ludziom zoptymalizować ich czas osobisty i czas pracy oraz korzystać z sukcesów innych przedsiębiorców: sieć o międzynarodowej renomie oferuje różne narzędzia biznesowe i szeroki zakres usług, które pomagają lokalnym i miejscowym firmom rozwiązywać codzienne problemy.

Rozpocznij swoją działalność z MBE, dołącz do nas.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl