Sektor logistyczny reguluje i zarządza złożoną sferą przepływu dostaw materiałów i towarów z całego świata. Tendencje na najbliższe lata stawiają nowe wyzwania nie tylko przed firmami z tego sektora, ale patrząc szerzej, także przed modelami rozwoju i zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa.

W rzeczywistości logistyka uległa znacznemu przyspieszeniu, głównie ze względu na rozwój handlu elektronicznego, który spowodował, że sektor ten musi radzić sobie z coraz większą ilością towarów w bardzo krótkim czasie. W tym scenariuszu logistyka odegrała fundamentalną rolę w wychwytywaniu potrzeb użytkowników i potencjału sektora w ekspansji, w celu stworzenia rozległej sieci usług wspierających cały sektor logistyki. W ostatnim raporcie brytyjskiej firmy badawczej Transport Intelligence dotyczącym liczb związanych z logistyką szacuje się, że globalna wartość sektora osiągnęła ponad 5 000 miliardów euro w roku 2020 i prognozuje się, że do roku 2024 nastąpi średni wzrost o około 5% rocznie. Aby poradzić sobie z takim wzrostem, specjaliści zatrudnieni przy zadaniach związanych z planowaniem i dystrybucją towarów są obecnie wspierani przez coraz bardziej złożone systemy sztucznej inteligencji i automatyzacji, mając stale na uwadze obowiązki, jakie nakłada ochrona ekosystemu. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo głównym trendom w logistyce, które będą charakteryzować ten sektor w nadchodzących latach.


Logistyka i e-commerce


Od zeszłego roku sieci dystrybucyjne zmagają się ze znacznym wzrostem zamówień online, a firmy, które starają się zoptymalizować swoje systemy sprzedaży dzięki szybkiej i efektywnej usłudze dostawy, mogą szybciej rozwinąć własny biznes. Z badania przeprowadzonego przez Geodis w 2017 roku wynika, że 57% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że wzrost obrotów ich firm wynika z korzyści płynących z wydajności sieci dystrybucji. Na podstawie tych danych łatwo zrozumieć, jak rozwój sektora związanego ze sprzedażą towarów online przebiega dzięki synergii między firmami a działalnością w zakresie usług spedycyjnych, ze znaczącymi perspektywami rozwoju dla obu sektorów.


Zalety sztucznej inteligencji stosowanej w logistyce


W ostatnich latach sektor logistyki rozwinął się dzięki połączeniu innowacyjnych systemów automatyzacji łańcucha dostaw, które są w stanie zoptymalizować procesy sortowania i dostarczania towarów za pomocą zaawansowanych algorytmów, co pozwala na znaczną oszczędność czasu i zasobów. W tym sensie, nie mniej ważne, jest zmniejszenie ryzyka związanego z błędami ludzkimi: sztuczna inteligencja odegra kluczową rolę w rozwoju sektora w nadchodzących latach. Równie istotne jest wykorzystanie uczenia maszynowego, czyli maszyn zdolnych do automatycznego uczenia się na podstawie operacji, które muszą wykonać, a zatem zdolnych do uzyskania autonomii w podejmowaniu decyzji. W ten sposób łańcuchy dostaw będą wkrótce w stanie poprawić dokładność prognoz o 10-20%, obniżyć koszty o 5% i zwiększyć przychody o około 2-3%.


Globalna wartość tego sektora wynosi ponad 5 000 mld euro.

Firmy logistyczne odegrały zasadniczą rolę we wzroście gospodarczym na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Szczuplejsze i bardziej elastyczne firmy to przyszłość logistyki

Inny podstawowy punkt, który warunkuje rozwój firm, wiąże się z tematem usprawniania i optymalizacji działań, a mianowicie z potrzebą posiadania szczuplejszych i bardziej elastycznych struktur, zdolnych do wychwytywania zmian, potrzeb rynku i absorbowania ich wpływu. 19,7% kadry kierowniczej działającej w łańcuchach dystrybucji uznaje usprawnienie procedur i elastyczność struktur firmy za kluczowe punkty zwrotne w osiąganiu wysokiego poziomu efektywności w krótkim czasie. Rozwiązaniem w tym zakresie wydaje się być możliwość zawierania umów z lokalnymi przedsiębiorcami w celu zachęcania do otwierania franczyz dedykowanych logistyce, zdolnych do dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb i tworzenia sieci dystrybucji zdolnej do adaptacji do potrzeb lokalnych.

Franczyza w sektorze logistycznym - między rolą strategiczną a szansą biznesową

W zglobalizowanym świecie, silnie zorientowanym na zakupy przez Internet, wymiana handlowa dotyczy obecnie, nie tylko dużych sieci, ale także nabywców prywatnych. Towary przemieszczają się w coraz szybszym tempie i w coraz większych ilościach, w kontekstach i obszarach, które różnią się od siebie zarówno z geograficznego, jak i politycznego punktu widzenia. Centra usług franczyzowych, należące do dużych firm logistycznych, odgrywają zasadniczą rolę we wzroście rynków krajowych i międzynarodowych, wychwytując potrzeby klientów, małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiąc punkt odniesienia dla terytorium, na którym działają. Franczyza stanowi również interesującą możliwość dla tych lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą stać się częścią procesu wzrostu i rozwoju sektora jako jego pionierzy. Stając się punktem odniesienia dla sieci dystrybucji, można bowiem rozpocząć własną działalność gospodarczą, korzystając ze wsparcia zespołów doradczych dużych grup, zdolnych do prowadzenia nowych działań za pomocą kampanii marketingowych, programów szkoleniowych i dedykowanego wsparcia w ramach współpracy, która przynosi korzyści obu stronom.


Zrównoważony rozwój i troska o środowisko

Wśród głównych trendów w logistyce na najbliższe kilka lat ogromne znaczenie ma temat zrównoważonego rozwoju. Miliony ton towarów przewożonych z jednego końca świata na drugi stanowią bowiem element silnie oddziałujący na środowisko. Dlatego w wyścigu o osiągnięcie celu zerowej emisji do 2050 roku firmy z tego sektora odgrywają wiodącą rolę. W ostatnim raporcie Boston Consulting Group podkreślono, że 70% konsumentów jest gotowych zapłacić nawet o 5% więcej za towary, jeśli tylko zostaną one wyprodukowane z zastosowaniem zrównoważonych opakowań i procedur. Wyzwaniem przyszłości jest coraz większa optymalizacja transportu i zasobów poprzez tworzenie coraz bardziej rozległej sieci dystrybucji, która odpowiada na potrzeby lokalnych środowisk. Dlatego MBE jest po stronie tych, którzy chcą skorzystać z tej szansy i rozpocząć nowy biznes poprzez otwarcie franczyzy w sektorze logistyki, korzystając ze wsparcia zespołu ekspertów i potencjału szybko rosnącego rynku globalnego.

Sektor logistyczny reguluje i zarządza złożoną sferą przepływu dostaw materiałów i towarów z całego świata. Tendencje na najbliższe lata stawiają nowe wyzwania nie tylko przed firmami z tego sektora, ale patrząc szerzej, także przed modelami rozwoju i zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa.


Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl