E-commerce to kanał handlowy, który oferuje wiele korzyści: wśród nich z pewnością jedną z najważniejszych jest możliwość sprzedaży produktów online za granicę.
Według danych z ostatniego European E-commerce Report obroty w handlu elektronicznym wzrosły w Europie o 10%, a tendencja jest ciągle rosnąca. Ogólnodostępne łącza internetowe i korzystanie ze smartfonów sprawiają, że handel elektroniczny jest obecnie powszechną formą zakupów, a wśród konsumentów rośnie zwyczaj polegania na zagranicznych sprzedawcach. Szerszy rynek odniesienia oznacza jednak większą konkurencję: uporządkujmy ten proces i przeanalizujmy szczegółowo aspekty, które pomogą zrozumieć jak sprzedawać online za granicę i zacząć na tym zarabiać.

Dobrze przeanalizuj lokalne środowisko i uwarunkowania, w których zamierzasz działać.

Odnieś się do przepisów ustawowych i wykonawczych kraju, w którym mieszka konsument.

Wskazówki dotyczące sprzedaży online za granicę

Sprzedaż internetowa za granicę stanowi szansę na prawdziwy rozwój i zwiększenie zysków, ale aby w pełni wykorzystać wszystkie dostępne możliwości i być konkurencyjnym na rynkach międzynarodowych, należy najpierw zaplanować szereg aspektów i opracować strategię dotyczącą dostosowania własnej platformy, pod  kątem logistycznym i prawnym, zgodnie z przepisami obowiązującymi na zagranicznych rynkach. Do tych aspektów należy następnie dodać ukierunkowaną strategię mającą na celu poprawę pozycjonowania sklepu internetowego w wyszukiwarkach i zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do konkurencji, a tym samym uzyskanie widoczności w sieci.

Przeanalizuj lokalny rynek

Aby skutecznie prowadzić działalność handlową na rynkach zagranicznych, trzeba znać kontekst kulturowy, zwyczaje konsumentów i ofertę konkurencji. Analiza lokalnego kontekstu, w którym zamierzasz działać, będzie zatem podstawowym elementem umożliwiającym odpowiednie dostosowanie oferty, z wykorzystaniem trendów rynkowych: będziesz musiał pokonać bariery językowe, dostosowując swój sklep internetowy, tłumacząc jego zawartość i wszystkie aspekty związane z metodami sprzedaży. Następnie ważne będzie zrozumienie zwyczajów i tradycji, aby wychwycić szczególnie korzystne momenty dla Twojej firmy w celu zorganizowania działań marketingowych, takich jak kampanie promocyjne i oferty skierowane do określonych grup docelowych. Zidentyfikowanie potencjalnych partnerów lokalnych, z którymi można nawiązać współpracę, może być również użytecznym atutem, pozwalającym zbliżyć się do konsumentów.

Zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w krajach referencyjnych

Chcąc prowadzić sprzedaż internetową za granicę, należy pamiętać o odpowiednich przepisach. Aby uniknąć opóźnień w dostawach, blokowania towarów na granicach lub ewentualnych sankcji, należy przestrzegać przepisów i zasad obowiązujących w kraju, w którym przebywa konsument.

Jeśli celem jest sprzedaż w krajach Unii Europejskiej, przepisy referencyjne są wyjątkowe i jednorodne. Jest to Dyrektywa UE 31/2000, która za pomocą środka Geo Blocking chroni konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej, zapobiegając blokowaniu geograficznemu między krajami, formom dyskryminacji ze względu na narodowość lub stosowaniu różnych warunków dostępu do towarów i usług w zależności od miejsca zamieszkania.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku krajów pozaeuropejskich, w przypadku których konieczna jest znajomość przepisów celnych i dokładne sprawdzenie, czy istnieją ograniczenia dotyczące Twojej działalności.

Na przykład Chiny, jeden z największych rynków internetowych na świecie, opublikowały Listę Importu Detalicznego CBEC, tzw. Listę Pozytywną, na której zebrano wszystkie produkty, które mogą być sprzedawane w tym kraju.

Istnieją jednak ogólne, powszechnie obowiązujące zasady, które należy wziąć pod uwagę. Dotyczą one przejrzystości umów sprzedaży, gwarancji zgodności towarów, które muszą spełniać wymogi prawa kraju, w którym zamierzasz prowadzić działalność, metod płatności, zasad dotyczących zwrotów. Następnie należy dokładnie ocenić, czy istnieją szczególne koszty wysyłki, podatki lub obowiązujące cła.

Platforma sprzedażowa, aplikacja czy własny e-commerce?

Istnieją różne sposoby sprzedaży za granicę i mogą one w znacznym stopniu wpłynąć na poziom początkowej inwestycji. Jeśli zamierzasz zacząć od minimalnej kwoty, radzimy oprzeć się na licznych platformach w sieci, takich jak Amazon, eBay, Spartoo, ePrice i inne. Platformy te, mające miliony użytkowników, pełnią rolę pośrednika w handlu B2C: udostępniają swoją przestrzeń sprzedawcom, którzy mogą oferować swoje produkty szerokiej klienteli, wykorzystując ich strukturę i wiarygodność. W zamian za to platforma pobiera pewien procent od transakcji za sprzedany przedmiot. Ta metoda sprzedaży jest doskonałym narzędziem do testowania produktów i polityki cenowej na rynkach zagranicznych przed podjęciem decyzji o inwestycji.

Aby uniknąć przejęcia części sprzedaży przez pośredników, można oprzeć swoją działalność na prywatnej platformie, otwierając własny e-handel. W takim przypadku konieczne jest oczywiście zainwestowanie zasobów ekonomicznych w założenie, planowanie i zarządzanie sklepem internetowym. Wreszcie, konieczne jest uruchomienie kanału współpracy z wyspecjalizowanymi firmami w zakresie logistyki, aby zarządzanie magazynem i operacje wysyłkowe były bardziej płynne i szybsze.

Zdaj się na firmy świadczące usługi logistyczne.

Jeśli rola logistyki wydaje się być podstawowa w lokalnej sprzedaży e-commerce, to jest ona absolutnie niezbędna w działaniach, których celem jest rozszerzenie oferty na rynki zagraniczne. Pewność wysokiej jakości transportu, bezpiecznego pakowania towarów oraz możliwość informowania o statusie przesyłki to obecnie elementy niezbędne do właściwej obsługi klienta.

W sytuacji, gdy sprzedaż odbywa się na rynkach zagranicznych, firmy zajmujące się logistyką również wnoszą istotny wkład, ponieważ znają przepisy obowiązujące w krajach obcych i mogą świadczyć usługi odpowiadające potrzebom najpierw sprzedawców, a następnie klientów w przypadku opóźnień, problemów z dostawą lub przeszkód celnych.

Aby rozpocząć działalność e-commerce za granicą, warto zdać się na doświadczenie Centrów MBE: dzięki szerokiej gamie rozwiązań logistycznych wspierających firmy na wszystkich etapach tworzenia biznesu, od tworzenia strony internetowej, poprzez pakowanie, aż po zarządzanie zamówieniami i zwrotami, dokumentację i śledzenie przesyłek.


Dzięki zautomatyzowanym procesom i doświadczeniu wykwalifikowanego personelu Centra MBE pomagają firmom i przedsiębiorcom w zarządzaniu przesyłkami, oszczędzając zasoby i czas.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii E-commerce


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl