W ostatnich latach model operacyjny franczyzy zyskał na sile i spójności, rozwijając nowe projekty i stając się coraz bardziej interesującą formułą dla tych, którzy zamierzają otworzyć nową działalność gospodarczą.

W szczególności wzrost ten dotyczy niektórych branż, które okazują się strategiczne dla wykorzystania nowych możliwości biznesowych. Zanim jednak je zidentyfikujemy i poznamy trendy rozwoju franczyzy, przeanalizujmy dane, żeby zrozumieć wymiar tej nowej formy przedsiębiorczości.

Europejski rynek franczyzowy w liczbach

W samych Włoszech, przy rocznym wzroście o 2% w ciągu ostatniej dekady, franczyza była w stanie stworzyć około 37 000 miejsc pracy, zatrudniając obecnie ponad 217 000 pracowników z obrotem ponad 26 miliardów, co odpowiada 1,3% PKB. Tendencja ostatnich lat wskazuje na konsolidację wskaźników z punktu widzenia obrotów, które wynoszą około + 13,1%, oraz punktów sprzedaży, które odnotowały + 12,7%, podczas gdy zatrudnienie wykazuje stabilny wzrost + 16,5%, a początkowe inwestycje w większości przypadków nie przekraczają 100 tys. euro.

W Europie istnieje 8 500 marek franczyzowych. 

Około 80% franczyz w Europie to rodzime marki. 

W sektorze franczyz istnieją ogromne możliwości rozwoju. Ponad 500 milionów konsumentów w 28 krajach sprawia, że wiele firm franczyzowych z całego świata, zwłaszcza amerykańskich, zamierza rozszerzyć swoją działalność na Europę. Szacuje się, że w UE jest 22,5 mln małych i średnich przedsiębiorstw: według Europejskiej Federacji Franczyzy (EFF) w Europie działa 8,5 tys. marek franczyzowych i niezależnie od różnic językowych i kulturowych system ten jest szerzej wykorzystywany jako strategia korporacyjna w stosunku do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest około 2,5 tys. marek w afiliacji. Spośród marek powstałych w Europie, około 80% pochodzi z krajów UE: Europa Zachodnia jest liderem w sprzedaży detalicznej w UE i wyprzedza USA o ponad bilion dolarów w sprzedaży detalicznej.

Trendy we franczyzie: wzrost w branży

Świat franczyzy wydaje się być dość zróżnicowany, podobnie jak popyt konsumpcyjny: od usług dla domu, przez sektor napraw samochodowych, towary detaliczne, edukację, podróże, pralnię chemiczną, po budownictwo.

Na płaszczyźnie międzynarodowej dane zawarte w Raporcie Confimprese na temat sytuacji na rynkach zagranicznych w 2021 roku podkreślają gotowość sprzedawców detalicznych do skoncentrowania się na krajach docelowych, takich jak Europa, Rosja i Izrael w przypadku produktów nieżywnościowych oraz USA, Arabia Saudyjska i Europa w przypadku odzieży i usług gastronomicznych. Francja jest liderem w dziedzinie żywności, a za nią plasują się Niemcy, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Jedynie 3,2% ankietowanych zadeklarowało otwarcia w Chinach, podczas gdy marki niespożywcze, na terytoriach europejskich jak i pozaunijnych z przewagą Hiszpanii, Francji, Niemiec i Szwajcarii.

Co więcej, klienci są coraz bardziej ostrożni i odpowiedzialni w stosunku do swoich zakupów. W najbliższych latach wzrośnie liczba franczyz specjalizujących się w ekologii i ochronie środowiska, ponieważ większość krajów prawdopodobnie będzie promować nowe przepisy zmierzające w tym kierunku.

Według eMarketera, rozwój kanałów handlu elektronicznego, które stanowią obecnie 16,1% globalnej sprzedaży detalicznej, podkreśla nowe zwyczaje zakupowe, które są coraz bardziej zorientowane na zakupy w sieci: jest to trend, który oferuje interesujące możliwości firmom z sektora logistycznego. W rzeczywistości upowszechnienie handlu elektronicznego będzie determinować stały wzrost wolumenu działalności w zakresie logistyki zlecanej na zewnątrz, ze względu na konieczność odciążenia sklepów internetowych od kosztów magazynowania i uelastycznienia magazynów.

Z tego powodu otwarcie franczyzy w sektorze logistycznym może stanowić owocną inwestycję, która będzie w stanie odpowiedzieć na nowe potrzeby sprzedaży internetowej.

Franczyza MBE oferuje program partnerski, który zapewnia pomoc, wsparcie i ciągłe szkolenia, pozwalając Ci stać się częścią sieci około 1600 Centrów Obsługi na całym świecie. Wykorzystanie możliwości dynamicznego sektora poprzez otwarcie Mail Boxes Etc. i stań się częścią międzynarodowej sieci o ugruntowanej pozycji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości franczyzy MBE.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl