Oprócz możliwości zatrudnienia, franczyza stanowi dziś okazję do inwestowania, zwłaszcza dla tych, którzy zamierzają założyć własną firmę i rozpocząć efektywne partnerstwo.

Jeśli planujesz rozszerzyć swoją działalność lub szukasz partnerstwa, które poszerzy zakres Twoich usług, franczyza może być idealnym wyborem. Przed rozpoczęciem projektu należy jednak zrozumieć wszystkie aspekty tego rodzaju działalności, aby przygotować się do rozpoczęcia nowego biznesu ze świadomością czym jest franczyza i jak działa.


Czym jest franczyza i jak działa?

Termin franczyza odnosi się do powiązania handlowego, które oznacza współpracę między przedsiębiorcami, mającą na celu produkcję lub dystrubucję towarów lub usług. Definiowany jako umowa między dwiema stronami, jest to partnerstwo, które można rozpocząć we współpracy z marką, aby uzyskać wsparcie w początkowej fazie nowego biznesu. Ta ostatnia metoda jest szczególnie przydatna przy wykorzystywaniu reputacji już ugruntowanej marki: jest to relcja oparta na opłatach i korzyściach, w której spółka dominująca, na mocy umowy, przyznaje franczyzodawcy prawo do sprzedaży towarów lub usług będących jego własnością i jednocześnie oferuje mu pomoc techniczną i sprawdzoną metodykę pracy.

Termin franczyza odnosi się do powiązań handlowych, które oznaczają współpracę pomiędzy przedsiębiorcami.

Każdy podmiot jest niezależny od drugiego, zarówno z ekonimicznego, jak i prawnego punktu widzenia.

Jak w przypadku każdej umowy handlowej, franczyza jest specyficzną relacją współpracy, w której każdy podmiot jest niezależny od drugiego, zarówno z ekonomicznego jak i prawnego punktu widzenia: ten szczególny rodzaj współpracy gwarantuje minimalne ryzyko przedsiębiorcze i sprzyja możliwości osiągnięcia zysków w szczególnie krótkim czasie, przede wszystkim dzięki stałemu doradztwu oraz tzw. know-how, czyli wiedzy i umiejętnościom przekazywanym przez firmę partnerowi. Ale jak dokładnie działa franczyza? Aby to zrozumieć, konieczne jest poznanie różnych form, w jakich występuje:

Franczyza przemysłowa. Jest to dość często spotykana umowa w branży gastronomicznej, w której spółka-matka przekazuje nie tylko licencję i markę, ale także techniki i technologię produkcji. Zasadniczo franczyzobiorca identyfikuje się z firmą, która produkuje towary i rozprowadza je za pomocą sieci współpracowników.

Franczyza dystrybucyjna. W tym przypadku, oprócz otrzymania wiedzy i technik handlowych od firmy macierzystej, podmiot stowarzyszony będzie musiał zapłacić firmie macierzystej jednorazową opłatę, zwaną opłatą wstępną, opłatą okresową lub opłatą licencyjną.

Franczyza usługowa. W tego typu umowach nie mówimy jużo produktach, ale o marketingu usług, na przykład w sektorach takich jak podróże.


W odniesieniu do modeli organizacyjnych, można wyróżnić:

Bezpośredni. Jest to rodzaj kontraktu, który przewiduje bezpośrednie wejście na rynek zagraniczny jednego lub kilu lokalnych operatorów zainteresowanych prowadzeniem swojej działalności w danym kraju, gdzie marka firmy jest bardzo dobrze znana.

Pośredni. Jest to rodzaj umowy, w którym firma angażuje trzeciego partnera z kapitałem, który bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko finansowe współpracy. Może to mieć miejsce w przypadku firm zainteresowanych eksportem do krajów bardzo odległych z kulturowego punktu widzenia i mających szczególne trudności w dystrybucji. Zasadniczo jest to więc umowa korzystna dla obu stron, ponieważ z jednej strony franczyzodawca ma możliwość rozszerzenia swojej sieci handlowej i zwiększenia tożsamości marki bez osobistego zajmowania się fizycznym zarządzaniem różnymi punktami, w zamian za co dzieli się kosztami. Z drugiej strony, partner polega na systemie sprawdzonym jużna rynku, aby zmniejszyć ryzyko związane ze współpracą z dopiero co założoną firmą, która może nie mieć ugruntowanego doświadczenia w branży. 

Ale teraz, gdy wiemy już jak działa franczyza i jakie są jej zalety, pozostaje jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia: z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Koszty otwarcia działalności franczyzowej

Wsparcie franczyzobiorcy dotyczy wielu różnych aspektów: do tej pory mówiliśmy o biurokracji, w której w obliczu transferu umiejętności i aktywów z jednej strony, wymagana jest zgodność ze standardami operacyjnymi i modelami zarządzania i produkcji. Prawdopodobnie zostały one ustalone na wcześniejszym etapie.  Na poziomie praktycznym ważna jest jednak również ocena aspektu ekonomicznego i kosztów, jakie franczyzobiorca poniesie zgodnie z zasadami umownymi regulującymi relację. Opłata wstępna gwarantuje prawo do wejścia do firmy, dlatego określa się prowizję płaconą w momencie podpisywania umowy partnerskiej. Następnie wypłaca się dodatkowo procent od obrotu, który może istnieć przez pewien okres czasu lub, według uznania firmy, przez cały okres trwania partnerstwa. Do kwoty początkowej i udziału w zyskach franczyzobiorca może być zobowiązany także do uiszczania okresowej opłaty o wartości wkładu reklamowego za korzyści uzyskane z kampanii marketingowych prowadzonych przez markę na poziomie krajowym lub lokalnym. Ponadto do wydatków dolicza się różne składki za ewentualne korzystanie z narzędzi i sprzętu lub gwarancje bankowe płacone w celu zagwarantowania towarów.

Centra MBE pracują na międzynarodowych umowach negocjowanych: przynależność do naszego systemu franczyzowego pozwala stawić czoła najbardziej wymagającym wyzwaniom dzięki efektywnej pracy zespołowej oraz stałemu wsparciu handlowemu i operacyjnemu.

Franczyza MBE przewiduje program partnerski, który zapewnia pomoc, szkolenia, wsparcie i ewentualne korzyści finansowe. Rozpoczynając swoją działalność z MBE, możesz być częścią sieci około 1600 centrów usługowych na całym świecie i korzystać z sukcesu innych przedsiębiorców.

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Franczyza


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl