Od Brexitu minęło już trochę czasu, ale większość polskich sprzedawców online wciąż zastanawia się jak poradzić sobie z wysyłkami do Wielkiej Brytanii w tej nowej rzeczywistości. Co się zmieniło i jak zaplanować sprzedaż do UK, by uniknąć zwrotów i dodatkowych kosztów, które się z nimi wiążą?
Przesyłki kurierskie po Brexicie

Od dnia 31 stycznia 2021 roku Wielka Brytania nie jest już częścią Europejskiej Unii Celnej: proces ten, znany jako Brexit, wiąże się on z zakończeniem wolnego handlu towarami i usługami, a zatem zmianie procedury dotyczące eksportu towarów do Wielkiej Brytanii.

 

Kilka miesięcy po Brexicie jednym z pierwszych pytań, które wciąż się pojawiają, jest "co się zmieniło w przypadku przesyłek kurierskich do UK?": Jest to zasadne pytanie zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw oraz handlu, czyli sektora, w którym po Brexicie zmieniła się dynamika gospodarcza pomiędzy Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej, przede wszystkim w zakresie stosowania ceł.

Przejdźmy więc do sedna tematu, aby zrozumieć, jakie są konsekwencje Umowy o handlu i współpracy zawartej między Europą a Wielką Brytanią (TCA). Następnie przeanalizujemy kroki, które należy podjąć, aby skutecznie realizować import-eksport na tym kierunku, unikając błędów lub kar.


Wraz z Brexitem, Wielka Brytania nie jest już klasyfikowana jako kraj europejski

Aby kontynuować wysyłki do Wielkiej Brytanii, konieczne jest przestrzeganie zasad obowiązujących poza Europą

Wpływ Brexitu na Twój sklep internetowy

Wraz z Brexitem, Wielka Brytania została sklasyfikowana jako kraj pozaeuropejski, dlatego też przesyłki do Anglii można określić jako międzynarodowe, a nie jak wcześniej - europejskie.

Nie jest to oczywiście jedyna zmiana wynikająca z opuszczenia Unii Europejskiej przez ten kraj, należy także zwrócić uwagę na:

● Zmianę z "dostawy towarów" na "import i eksport towarów": zmianę, która wymusza sporządzania dokumentacji celnej w przypadku handlu poza granicami Europy.

● Wyjście z jednolitego rynku: wraz z Brexitem Wielka Brytania nie jest już członkiem jednolitego rynku, opartego na swobodnym przepływie towarów i osób. W związku z tym do organów celnych należy regulowanie przepływu towarów i ocena ich zgodności pod kątem wjazdu do kraju przeznaczenia.

● Wyjście z unii celnej: Tak jak przewidywano, wyjście z Europejskiej Unii Celnej doprowadziło do zmiany statusu przesyłek brytyjskich, które pod każdym względem uważane są za międzynarodowe i w związku z tym podlegają innym wycenom i obwarowaniom prawnym.


Ale jakie są konsekwencje dla Twojego sklepu internetowego? Wyższe koszty przesyłek do Wielkiej Brytanii, ze względu na taryfy i cła stosowane przez urzędy celne, jak również w związku z wymianą walut i wysokością podatku VAT. Po drugie, konieczność stawienia czoła dłuższym procedurom biurokratycznym związanym z kontrolami i inspekcjami towarów w urzędzie celnym, jak również konieczność przedstawienia dodatkowej dokumentacji. Brzmi… skomplikowanie, prawda? Spokojnie! Znając szczegółowo działania, które należy podjąć i procedury przewidziane dla przesyłek pozaeuropejskich, możesz bez problemu kontynuować handel z Wielką Brytanią: oto kilka wskazówek, aby lepiej zarządzać swoimi wysyłkami i uniknąć błędów.

Przesyłki do UK po Brexicie: wskazówki 

Aby kontynuować wysyłkę do Wielkiej Brytanii tak efektywnie, jak to możliwe, konieczne jest przestrzeganie zasad obowiązujących poza Europą. Jak powinieneś dostosować swój biznes do Brexitu?

●       Uzyskaj ważny numer EORI. Skrót ten oznacza Numer Rejestracji i Identyfikacji Przedsiębiorcy: jest to numer obowiązkowy dla tych, którzy zamierzają eksportować i wysyłać towary poza Europę, o który należy wystąpić online na stronie internetowej Agencji Celnej.

●       Zawsze pytaj o numer AEO nadawcy. Kod ten, którego akronim oznacza Autoryzowany Operator Gospodarczy, nie jest obowiązkowy dla tych, którzy wysyłają towary poza Europę, ale posiadanie go zwiększa niezawodność i szybkość procedur. W rzeczywistości jest to kwalifikacja wydawana w celu poświadczenia dobrego poziomu bezpieczeństwa w międzynarodowym łańcuchu dostaw, dlatego też jego posiadanie może prowadzić do ułatwienia kontroli celnych.Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której np. importuje towary spoza Unii Europejskiej, może otrzymać status upoważnionego przedsiębiorcy. Status ten zwany jest statusem AEO. Skrót „AEO” pochodzi od angielskiej nazwy "Authorised Economic Operator", która oznacza upoważnionego przedsiębiorcę. Status AEO przyznaje się na wniosek przedsiębiorcy złożony do organu celnego. Zasady przyznawania statusu są szczegółowo uregulowane w przepisach prawa celnego, zarówno unijnego jak i krajowego. Przedsiębiorca nie ma prawnego obowiązku uzyskania statusu AEO.

Status AEO, przyznany przez jedno państwo członkowskie Unii, jest uznawany przez organy celne we wszystkich państwach członkowskich. Aby uzyskać status AEO przedsiębiorca musi spełnić określone wymagania zawarte w przepisach unijnego prawa celnego. Przedsiębiorca, któremu przyznano status AEO, jest traktowany przez organy celne jako przedsiębiorca wiarygodny. Oznacza to przyznanie przedsiębiorcy wielu przywilejów. Ich katalog zawierają przepisy unijnego prawa celnego. Posiadacz statusu AEO może być traktowany przez innych przedsiębiorców jako wiarygodny partner handlowy.

●       Dołączaj fakturę lub pro-formę w języku angielskim. Oprócz faktury proforma potrzebny jest dokument przewozowy, potwierdzenie pochodzenia towaru oraz, jeśli jest to wymagane, ewentualne świadectwa zdrowotne lub weterynaryjne (fitosanitarne)- wszystko w języku angielskim.

●       Wprowadzaj dane kontaktowe odbiorcy. Po Brexicie dane kontaktowe stały się obowiązkowe w przypadku wysyłki towarów do Wielkiej Brytanii, dlatego zawsze należy numer VAT odbiorcy i nadawcy. W przypadku braku choćby jednej z tych informacji pobranie cła i podatku VAT może okazać się niemożliwe, a w konsekwencji Twoje produkty mogą nie zostać dostarczone do miejsca przeznaczenia i zwrócone do nadawcy na jego koszt.

●       Klasyfikuj swoje towary za pomocą kodów HS. Zapoznanie się z kodami produktów pozwoli Ci z całą pewnością określić rodzaj produktu w urzędzie celnym: zawsze sprawdzaj kod HS (Harmonized System), który klasyfikuje każdy pojedynczy produkt, również w transakcjach handlowych import-eksport. Aby znaleźć te, których potrzebujesz, zajrzyj do odpowiedniej sekcji na stronie internetowej Unii Europejskiej

●       Uzyskaj numer HMRC. Aby sprzedawać poprzez własny sklep internetowy w Anglii i wysyłać swoje produkty poza granice Unii Europejskiej, musisz posiadać angielski numer VAT: aby go uzyskać, musisz wypełnić specjalny wniosek o nadanie numeru HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs). Po jego uzyskaniu, musi on być umieszczony na każdej fakturze towarzyszącej towarom przeznaczonym dla osoby prywatnej, w przypadku wartości nieprzekraczających 135 funtów (około 150 Euro lub 750 zł). Po przekroczeniu tej kwoty, administracja brytyjska nakłada na firmę eksportującą obowiązek zapłaty podatku VAT.

●       Korzystaj z usług DAP i DDP. W zależności od rodzaju działalności, można wybrać usługę DAP (Delivered at Place) lub DDP (Delivered Duty Paid): w pierwszym przypadku za zapłatę cła odpowiada importer, w drugim przypadku musi je zapłacić eksporter, jeszcze przed dostarczeniem produktu. Jeśli zajmujesz się sprzedażą online w modelu B2C (business to client - firma sprzedająca towary lub usługi klientom prywatnym, a nie innym firmom), idealnym rozwiązaniem, które zaspokoi potrzeby Twoich klientów jest DDP. Jeśli jesteś właścicielem firmy B2B (business to business - firma dla firmy), DAP jest najbardziej odpowiednią strategią, szczególnie w przypadku wysyłania dużych ilości towarów do detalisty.

●       Wypełnij świadectwo pochodzenia towarów. Aby wysłać swoje produkty do Wielkiej Brytanii, konieczne jest posiadanie świadectwa pochodzenia towarów, które należy sporządzić w drodze samocertyfikacji. Jest to procedura, która pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opłat celnych, które należy dołączyć do faktury zarówno dla B2B jak i B2C: bez tego dokumentu nie będzie możliwe uzyskanie późniejszej korekty deklaracji i istnieje ryzyko, że zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami.

 

Aby usprawnić i zoptymalizować swoje procesy wysyłkowe niezwykle ważne jest, aby móc liczyć na wsparcie kompetentnego i niezawodnego partnera, jakimi są profesjonaliści z Centrów MBE. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby udzielić porad i pomóc w zarządzaniu operacjami Import - Eksport do i z Wielkiej Brytanii. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć najlepsze rozwiązania, które pomogą Ci sprzedawać towary z Twojego sklepu internetowego do Wielkiej Brytanii także po Brexicie!

Zapisz się do newslettera by zawsze być na bież...
Powiązane wpisy
Ostatnie wpisy w tej kategorii Przesyłki


Mail Boxes Etc./Punkty obsługi MBE są prowadzone na własny rachunek i ryzyko przez niezależnych operatorów - franczyzobiorców, którzy działają na mocy umowy franczyzowej pod marką MBE. Za pośrednictwem swojej sieci franczyzobiorców, Mail Boxes Etc. świadczy usługi dla firm i osób prywatnych. Logistyka i usługi kurierskie stanowią główny przedmiot działaności MBE - które MBE realizuje na rzecz franczyzobiorców poprzez umowy zawarte z głównymi krajowymi i międzynarodowymi firmami kurierskimi - wraz innymi usługami graficznymi i poligraficznymi - realizowanymi bezpośrednio lub na podstawie umów zawartych z dużymi firmami drukarskimi. Usługi promocji dla biznesu i klientów indywidualnych świadczone są w ramach działalności gospodarczej sieci partnerów każdego z franczyzobiorców MBE, poprzez Punkt obsługi lub poza nim ("farming"). Każdy partner franczyzowy jest umownie zobowiązany do wykonywania wspomnianych usług. Mail Boxes Etc. i MBE stanowią zarejestrowane znaki towarowe używane za wyłączną zgodą MBE Wordwide S.p.A (wszelkie prawa do znaków towarowych są zastrzeżone). Usługi oferowane przez poszczególne punkty obsługi MBE mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Materiały dostępne na tej stronie internetowej, zawarte tutaj informacje oraz wszelkie inne odpowiednie powiązane dane, nie podlegają w żaden sposób kopiowaniu, rozpowszechnianiu, modyfikowaniu, odtwarzaniu, powielaniu, pobieraniu lub udostępnianiu podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej. Nie odpowiadamy za nieuprawnione użycie lub wykorzystanie materiałów udostępnionych na tej stronie internetowej, jak również informacji lub danych tutaj zawartych.
MBE Poland Sp. z o.o.. • ul.Domaniewska 39A • 02-672 Warszawa • KRS: 0000470144 • NIP: PL5252560416 • REGON: 146805288 • Tel. +48 22 208 29 75 • biuro@mbe.pl